Øyvind Hammer er mentaltrener og jobber gjennom foredrag, kurs og rådgivning med å hjelpe bedrifter og ledere å bli gode på blant annet målsetting. Han har jobbet som mentaltrener for flere av våre idrettsstjerner, og har i over 10 år vært sparringspartner for skiskytterlegenden Ole Einar Bjørndalen. Gjennom sitt arbeid har Hammer sett på nært hold hvor avgjørende motiverende mål og riktige tanker er for å lykkes.

Drivkraft gir resultater

- Hvis vi tenker motivasjon, så beskrives det ofte som drivkraften bak en handling. Det vil si at jo mer motivasjon du har, desto mer drivkraft ligger bak handlingene du gjør. Vi ønsker jo alle best mulige resultater, og da kan det være lurt å huske at resultatet ganske enkelt er summen av handlingene du har utført. Ikke hva som sto i forretningsplanen eller målene for året, men det du faktisk har gjort. Dermed er det en helt klar sammenheng mellom motivasjon og resultatene du oppnår. 

Hammer startet som støvsugerselger, og fikk raskt lederansvar for flere selgere. Nå er vel ikke det å selge støvsugere noe som gir en naturlig høy motivasjon, men Hammer klarte å snu en relativt vanskelig og utfordrende jobb til noe positivt. Han satte seg høye og klare mål, både for seg selv og de han ledet, og han ga seg ikke før han nådde målene. Han oppnådde svært gode resultater og fant sin egen drivkraft bak handlingene, noe som igjen skapte motivasjon. 

Så hvis motivasjon gir drivkraft til handlinger, hvordan henger motivasjon så sammen med det å sette seg mål? Hvor viktig er motiverende mål for å utløse ekstra drivkraft?

- Motiverende mål kjennetegnes ved at tanken på målet får deg til å sette i gang med å bevege deg mot dem. Du opplever at det haster med å komme i gang og din indre drivkraft tennes.
Tydelige mål kan bety at målet er godt definert. Et eksempel på dette er at du har bestemt deg for å kjøre fra Bergen til Oslo. Hvis du skriver inn «Oslo» på GPS-en, kommer du riktignok til Oslo, men sannsynligheten for at du kommer dit du ville, er ikke spesielt stor. Du må også skrive inn gatenavn og husnummer for å komme til nøyaktig det stedet du ønsker. Det samme gjelder for mål - det må være tydelig definert slik at man vet nøyaktig hva man strekker seg etter. Det kan også bety at målet er så enkelt uttalt at alle automatisk forstår hva det innebærer. 

Oivind Hammer ho.jpgDrivkraften bak det svarte beltet

Hammer har som vane å finne sin egen drivkraft og motivasjon i målene han setter seg. Som da han bestemte seg for å ta svart belte i karate. De fleste ville da fulgt «standard» vei til målet (altså svart belte) ved å gjøre det man vanligvis gjør når man trener karate - å ta graderinger i det tempoet som er «vanlig». For de fleste innebærer dette at det tar cirka 5 år å klare graderingen til svart belte. Hammer bestemte seg for å klare dette på rekordtid, og etter 10 måneder var det svarte beltet hans. Faktisk er han en av svært få i den vestlige verden som kan skilte med denne bragden. Han jobbet hardt for å nå dette målet, og trente to timer fem dager i uken sammen med en profesjonell karatetrener. Hva er årsaken til at Hammer la et slikt press på seg selv?

- Jeg var rett og slett nysgjerrig på om dette i det hele tatt var mulig. Ingen hadde gjort dette før, noe jeg i seg selv syntes var veldig spennende. Et sånt hårete mål tvang meg til å trene hele tiden, jeg kunne ikke skippe en eneste trening. Jeg lærte mye om hvordan man bryter ned ambisiøse mål i praktiske steg, ved at jeg satte meg en frist, skaffet meg kunnskap, blant annet i form av personlig karatetrener, og lagde meg en plan. Jeg fant drivkraft i å faktisk følge målet jeg hadde satt - et mål som i høyeste grad må kunne sies å være motiverende. For tenk om jeg klarte dette på rekordtid, selv om de fleste i miljøet ristet på hodet og mente det ikke var mulig?

Målet er sjefen

Som Ole Einar Bjørndalens mentaltrener og sparringspartner har Hammer fulgt intenst målfokus på nært hold. At Bjørndalen har nådd toppen som skiskytter, har ikke kommet av seg selv, mener Hammer.

- Bjørndalen er rå på å justere og endre ut fra som kan føre ham raskere og bedre til målet. Hvordan kan jeg bli enda bedre, hva kan jeg forbedre, hvilke teknikker kan jeg bruke? Han har skjønt en sentral ting når det gjelder målsetting - og det er at målet er sjefen. Dette gjelder også for bedrifter og team. Det er veldig viktig at man har fokus på at når målet er satt og alle forstår hva sin rolle innebærer på veien mot målet, så er det målet som er sjefen. 

- Målet bestemmer hvilken vei vi skal velge. Ofte er det diskusjoner om tiltak, handlinger og veivalg, og mange mener at «sin» vei er den beste. Men ingen eier sannheten, den eneste sannheten som vinner frem, er den som tar oss mot målet. Når det er usikkert hvilket tiltak som er det beste, ligger det i lederens funksjon å bestemme hvilket alternativ vi går for. For å få dette til å fungere i praksis er det avgjørende at alle på teamet legger igjen egoet hjemme. Det er viktig at alle forstår at feiling er en nødvendig del av utvikling, og at det å gjøre feil ses på som noe positivt. Hvis ingen gjør feil, har vi heller ikke strukket oss særlig langt.

Tankenes påvirkning

De fleste kan sikkert skrive under på at selv om man har tydelige, motiverende mål som gir drivkraft, kan tankene spille oss et puss og legge hindringer i veien for måloppnåelsen. Kanskje kommer bekymringer i veien, tanker på hva du burde gjort med den situasjonen i fortiden der du gjorde feil, tanker om hva som kommer til å skje hvis du gjør sånn og slik. Hammer understreker at tanker er avgjørende, uansett hva du driver med.

- Når du tenker på noe som betyr noe for deg, oppstår det følelser. Disse følelsene påvirker adferden din og med det handlingene dine. Dette har betydning for flere enn deg selv - din tilstand smitter over på de rundt deg og påvirker igjen deres adferd. Som leder er det helt nødvendig å ha et bevisst forhold til hva du tenker, fordi det får så store konsekvenser for de rundt deg. Humøret ditt, kroppsspråket, din tro på om vi lykkes, din tro på teamet ditt, påvirker de rundt deg enten du vil eller ikke. Det finnes mange teknikker en leder kan bruke for å sørge for bedre måloppnåelse, men enkelte ferdigheter er helt nødvendige å utvikle og trene på. Evnen til å snu motgang til fremtidstro, synliggjøre hvordan problemer fører til utvikling og ikke minst evnen til å nullstille under press er helt essensielt. Og - husk å la målet være sjefen!

Om Hammerkoden
Det er et klart skille mellom fortiden og nåtid, fortiden kan ikke endres, den må aksepteres. Lev nå som en konsekvens av hvordan du vil ha det i fremtiden.
Du kan ikke forandre fortiden. De faktiske hendelser har skjedd. Det eneste du kan forandre er din oppfatning av fortiden. Fortid ligger tilbake i tid, det er det som skjedde for 20 år siden og alt som har skjedd helt fram til dette øyeblikket.
Når du lever i fortiden er du ikke helt tilstede i nåtiden. Det er lett å leve i fortiden på den måten at du tenker at hvis ikke det hadde skjedd eller han hadde gjort slik, så ville min nåtid vært bedre.
Men det er bare drømmerier, for det som har skjedd, har skjedd. Ved å tenke slik unngår du bare å ta tak i den faktiske situasjonen og løse den. 
Den enkleste måten du kan være tilstede i nåtiden er å akseptere fortiden. 
Det er også det intelligente og effektive å gjøre, for du får ikke endret fortiden.
Først når du har akseptert fortiden kan du leve fullt ut i nåtiden.
Du skal leve i nåtiden. Det er her du får gjort noe. Derfor burde tankene og energien din brukes på
 (kilde: Hammerkoden.no)
Tekst: Inger Lise Kontochristos