Det er sikkert mange årsaker og forventninger som ligger bak investeringsvegringen. Men det er nærliggende å tro at det ofte kan være lang avstand fra styre og ledelse og ned til de leddene i organisasjonen som skaper verdiene. Dette kan medføre trange rammer og også skape utfordringer for daglig leder i forhold til:

  1. Få tilgang på og beholde de beste folka
  2. Gi de ansatte det de ønsker og trenger for å utvikle seg
  3. Maksimere leveringen og nå målene

Ser vi på prioriteringsrekkefølgen så er det en forutsetning for å levere at vi har med bra folk på laget, at de ønsker å være med på reisen og at de også utvikler seg. Resultatet av dette er høyere måloppnåelse. Snur vi dette på hodet og går for høy måloppnåelse først så kan dette lett lede til stor slitasje på ansatte og de igjen begynner å neglisjere grunnleggende verdier og handlinger i foretaket.

LES OGSÅ: slik gir du rom for læring

Negative konsekvenser

Profesjonelle og lojale ansatte strekker seg langt for å levere. Men når ansatte over tid ikke får det de trenger så vil dette gå ut over måloppnåelsen. Når misnøyen først har satt seg så hjelper det ikke med brannslukking og mer pisk for da har vi allerede klart å skape en seig kultur for unnlatelse og det går ut over grunnleggende verdier i foretaket.

Her er noen av symptomene; - neglisjering av verdier og holdning gir feil folk på feil sted, lite motivasjon, ting går sakte, grus i maskinen, nøling, venting og drøying og folk gjør ikke jobben sin.

Når medarbeiderne ikke får nødvendig trening og oppfølging så går det ut over både å bevare eksisterende kunnskap og å utvikle nødvendig kompetanse og vi får kortsiktige avgjørelser, feil investeringer, uheldig valg av samarbeidspartnere og vedtak og handlinger blir ikke verken videreført eller gjennomført.

Selv om mange i foretaket bretter opp erma, biter tenna sammen og gir det lille ekstra så kan ikke noen få ansatte matche et velfungerende team. Når teamene ikke fungerer optimalt så går dette ut over den helhetlige strukturen og vi får lav eller ingen automatikk i oppgaver, uheldig friksjon og konflikter, klikkdannelser, intriger, misnøye og sykefravær.

Til sammen så går dette utover tilliten og vi får tap av lojalitet, lite motivasjon, dårlig arbeidsmiljø, stor gjennomtrekk og folk slutter.

Rekken med negative konsekvenser viser en sannsynlig utvikling når vi neglisjerer grunnleggende elementer i et foretak og ikke bygger og ivaretar gode medarbeidere.

Så om du kjenner igjen noen av symptomene så er det på tide å ta grep!

LES OGSÅ: Kunnskap i små porsjoner passer til den digitale hjernen.

 

Best mulig måloppnåelse og trivsel

En velfungerende bedrift må være opptatt av kvalitet i alle ledd for å skape best mulig måloppnåelse og trivsel. Derfor er ikke det å investere i faglig oppdatering, trening for gjennomføring og personlig utvikling en salderingspost, men snarere en nødvendig investering som sørger for leveringen av hovedproduktet som gir verdiskapning.

Det holder ikke å utvikle en prestasjonskultur alene for å få langvarig høy måloppnåelse. Det må være en prestasjon, mestring og læringskultur. Dette drives frem av tillit og god holdning fra ledelsen som både ser og anerkjenner de ansattes behov, og også gir de ansatte det de har behov for på en sånn måte at det skjer en positiv utvikling. 

De ansatte kommer som nevnt ikke kun på jobb for å jobbe, men også for å lære og mestre i et miljø hvor de trives og leverer. 

For best mulig måloppnåelse må hele foretaket trekke sammen i samme retning, - også om dette innebærer å oppgradere og investere i faglig oppdatering og personlig utvikling til de ansatte. Husk at når du tar vare på medarbeiderne så tar medarbeiderne vare på kundene dine og sånn skaper dere gode ringvirkninger. 

For å både tiltrekke og beholde bra folk og også trene de riktig trengs: 

  • Tillitsbasert lederutvikling 
  • Utvikling av vekst og læringskulturer
  • Moderne salgstrening og utvikling av salgsteam 

LES OGSÅ: Læring som verdi

TEKST: Hågen Haugrønningenløsningskoordinator og pådriver for endringsprosesser.

Hågen rønningen.jpg