En velfungerende gruppe er en samling av kompetente individer, mens et team er en kompetent samling av individer som jobber mot samme mål. Hvordan lykkes vi i samskaping basert på et mangfold av individer? Hvordan etableres robusthet i konfliktsituasjoner? Hvordan sørge for tilstrekkelig forpliktelse til teamet og tillit i relasjonene?  Finnes det metoder som løser opp i fastlåste knuter, eller uhensiktsmessige mønstre, og som skaper robuste team?

Med en fot i sunn fornuft, med to hender i team-metodikk (Lencioni og Covey) og en fot i sentral konfliktteori, har vi laget 5 steg for bedre samspill for Ledernytts lesere:

Steg 1: Å verdsette hverandre

Plattformen for det gode samspillet er at vi aksepterer og verdsetter forskjeller. Det handler ikke bare om å tolerere, men virkelig tenke at andre som er ulike meg kan ha interessante perspektiver. Være nysgjerrig, åpen og lyttende, og hold tilbake kritikeren. Være litt rausere og akseptére forskjellighet i meninger, bakgrunn og personlighet. Være i dialogmodus, ikke forsøke å vinne hver diskusjon. Du kan velge mellom å vinne hver diskusjon, eller å være lykkelig! La oss heller forsøke å gi plass til hverandre! 

Steg 2: Definere sentrale grep!

Nye tider krever nye grep og/eller nye ord. Prat om nødvendige holdninger og ferdigheter; Ingen er født med gode eller dårlige holdninger. Vi påvirker hverandre hele tiden, bevisst eller ubevisst. Kultur for at det er lov å utfordre, så lenge det er med beste intensjon om å bli bedre, bør forsterkes. Sørg for at vi tar oss tid til å diskutere hvilken adferd og grep som er nødvendig nå. Det vi gjorde i går fungerer ikke nødvendigvis hensiktsmessig nå og for tiden vi går inn i. Vil summen av det beste av oss bli bedre enn om vi leverer hver for oss? Vil team- eller dialog-arbeid bidra til at 1+1+1 blir 3 eller mer? Er det potensial for at samspillet skaper et bedre resultat totalt sett, og i en helhetlig tilnærming til markedets behov?

Steg 3: Lag felles mentale modeller, felles mål

Ulike individer har sine personlige motiver, egne mål og planer. Dersom samspillet skal utvikles er det viktig å sette av tid til å bli kjent med de andres forståelse av felles mål. Spørsmål som må stilles og diskuteres er; Hva er det vi vil? Hva er grunnen til at vi jobber sammen i denne virksomheten? Hva er det overordnede målet? Hva er dernest våre team-mål sett i lys av dette? 

Steg 4: Lytt først og sett deg i den andres stol – for å forstå

Bruk dialogprinsipper for å forstå hverandre -Tydeliggjør forventninger – finn ut om dere vil hverandre vel! Når vi forstår at vi vil hverandre vel, vil vi lettere kunne forstå hverandre og lytte til hverandre. Forsøk så godt du kan å tenke gjennom hvorfor vedkommende sier det han/hun sier. Utvid egne toleranse rammer og søk virkelig å forstå intensjon og atferd. Spørsmålene «Hva trenger du av meg for at det skal være lettere å være deg» og «Hva tror du jeg forventer av deg?» tilbyr forståelsen for hvordan det er å sitte i den andres stol. Dette vil kunne virke forløsende. Når den andre blir møtt på sine følelser og behov, vil den gode dialogen løse opp i knuter og skape nye, sterkere bånd! Er det en knute finnes det et bånd (Louis Jacobi). Vi lytter dypere til hverandre når begge har forklart hva de trenger av hverandre. Denne avklaringen kan skje mellom to medarbeidere på samme nivå (horisontal ledelse, med-ledelse) så vel som mellom leder og medarbeider. Denne psykologiske kontrakten bør skriftliggjøres (forventningskontrakt) og lagres på et sted som er lett tilgjengelig for relasjonen. Den bør tas frem for revidering og forsterkning fortløpende, eksempelvis (vertikalt) i en medarbeidersamtale eller i en egen årlig eller halvårlig forventningssamtale.

Steg 5: Støtt opp under positive tegn på fremskritt

Skap en kultur for læring, for økt deling av kunnskap og ferdigheter. Å jobbe i team betyr ikke at alle skal ha helt lik atferd, men at alle utvikler ferdigheter for å kunne samarbeide konstruktivt. Det er avgjørende med aktivt eierskap til utvikling. Gi oppmerksomhet til hendelser, innovasjoner eller episoder som er bygget på den nevnte plattformen og forståelsen i steg 3 og steg 4. Da vil disse sporene forsterkes og etablere nye veier til suksess – når vi gjør hverandre godt - når vi gjør hverandre gode. Som Kjell Schou-Andreassen, 1978 (ikke Eggen!) sa det:  Du er ikke dyktig før du bruker dyktigheten din til å gjøre andre gode!

Tekst: Vigdis Austrheim og Rune Semundseth. Begge er rådgivere og partner i businessmastering AS 

Vigdis.jpgrune.jpg