Ifølge Johansson er veksten for kunde- og medarbeiderundersøkelser 15 prosent per år globalt. Stadig flere innser sammenhengen mellom medarbeiderundersøkelser og lønnsomhet, effektivitet og langsiktig bærekraft.

– Tidligere ble undersøkelsene i mange tilfeller sett på som noe man bare måtte gjøre, men i dag innser de fleste viktigheten av å finne ut hvordan det faktisk ser ut i virksomheten for å kunne utvikle og vedlikeholde gode evner. Dagens arbeidere er kresne og ikke så lojale som de pleide å være, og derfor må arbeidsgivere handle aktivt for å beholde sine talenter.

En mulighet for de ansatte

– En del vil kanskje si at ansatte ikke lenger orker å svare på undersøkelser, men vår erfaring er at det gjør de, men kun hvis spørsmålene er relevante og at det fører til endring. Noen måler veldig ofte, og da forstår jeg om respondentene blir lei. Da må man skifte fokus. Det er ikke selve undersøkelsen som er tingen, men muligheten for deltakerne til å bidra til faktiske forbedringer og løsninger.

– Noen kan være redde for at anonymiteten i undersøkelsene legger til rette for overdreven, urettferdig kritikk av ledere og ledelse, men flertallet synes at de gjør en god jobb. Samtidig har det i saker hvor det faktisk foreligger berettiget kritikk, stor betydning at undersøkelsene gjennomføres anonymt. Ellers vil den kritikken aldri komme ut.

Det handler om innsikt

Både Johansson og andre undersøkelsesselskaper bruker subjektive karakterskalaer, der hver respondent bestemmer verdien på tallene.

– Jeg mener at forskjellige meninger og subjektivitet er en fordel. Vi måler erfaringer og holdninger, og erfaringer er subjektive.

– Vi jobber mye med statistiske sammenhenger, for eksempel mellom engasjement og lønnsomhet, og da blir det utvilsomt en del tall. Men det viktigste er konklusjonene som til slutt kommuniseres om hva lederen og gruppen skal jobbe med. Og da handler det ikke lenger om tall, men om innsikt.

Slik lykkes du med medarbeiderundersøkelsen:

1. KOMMUNIKASJON. Sørg for at alle forstår hensikten med undersøkelsen, at den ikke er et mål, men et middel til en bedre organisasjon. God kommunikasjon kan øke svarprosenten og få folk til å gi ærlige svar.

2. OPPFØLGING. Jobb med resultatet. Sørg for at informasjonen virkelig har innvirkning på virksomheten. Hvis ikke, kan engasjementet dale blant ansatte som har brukt tid på undersøkelsen.

LES OGSÅ: Kjære ledere – slutt med standardisert MAS! - ledernytt.no

Tekst: Cecilie Hammernes Foto: Istock.com Kilde: Chef.se