I artikkelen To find meaning in your work, change how you think about it (Harvard Business Review 2017), skriver John Coleman, medforfatter av boken Passion & Purpose: Stories from the best and brightest young business leaders, at noen mennesker har en spesiell “Purpose”, et formål og en hensikt med det de driver med, mens andre har det ikke.

Noen kan ha en meget godt betalt jobb og arbeide i svært fine omgivelser, og likevel føle seg tomme, mens andre som arbeider i mindre pene omgivelser, kan likevel føler seg svært vellykket. Noe av forskjellen mellom dem er det å ha et formål med jobben, mener Coleman. Han skriver også at «formål» er for de fleste mennesker noe som blir skapt, og ikke noe vi finner. Det skapes under de rette forutsetningene.

Å arbeide med følelsen av å ha et formål og en hensikt med det man driver med, er en viljestyrt handling som krever omtanke og praksis, skriver Coleman. Etter å ha observert venner og kollegaer med og uten dette formålet og hensikten, vil han komme med noen råd uavhengig hvilken profesjon det gjelder.

Å motiveres av å bidra

Coleman mener det er viktig at du ser på jobben som en tjeneste du utfører for andre. Lærere ser for eksempel hver dag hvordan de er med å forme unge mennesker. Mange som jobber med salg og markedsføring, kundebehandling eller produksjon, kan se helheten de bidrar til hver dag – det store nettverket av involverte relasjoner internt og eksternt. Det å føle stolthet til jobben – som gjerne har en sammenheng med at du bidrar til noe større enn deg selv, kan være en viktig drivkraft som gir følelsen av formål i jobben.

Hvem jobber du for? Sannsynligvis noe mye større, en organisasjon, eller kundegruppe med behov for din ekspertise. Kanskje bedriften din bidrar med noe viktig til samfunnet? Det er viktig å tenke over hvilket formål det man driver med, har i en større sammenheng. Det er ikke alltid vi er like bevisste på hvor vår egen motivasjon kommer fra, eller hva den er bygget på. Det krever selvinnsikt, og en observasjonsevne ut over her og nå. Å se det store bildet kan gi mening til det man driver med og forsterke arbeidsmotivasjon.

Coleman skriver at du kan også se på arbeidet som et stykke håndverk der man fokuserer på de konkrete ferdighetene som trengs for å fullføre jobben, og dedikere seg selv til å perfeksjonere de ferdighetene. Her finner vi håndverksarbeidet, finjusteringen og utviklingen av kvaliteter som kan gi mening til å utføre jobben. Vi kan finne motivasjon i forbedring av ferdigheter. 

Et annet råd fra Coleman er at du bør huske på hvorfor du arbeider. Ikke alle har den luksusen at de bare arbeider for moro skyld. Vi liker kanskje jobbene våre, men vi arbeider også for å tjene penger og betale regninger. For de fleste mennesker så er jobben i seg selv meningsfull fordi vi ofte tjener penger til et fellesskap: familien, barna våre, samfunnet.

Hvem jobber du for? Prøv å identifisere bildet av hvem du hjelper; eldre mennesker på sykehus, barn i kreft, din egen alderdom, barna dine. Når du føler at det blir tøft på jobben, kan slike tanker hjelpe deg videre. Coleman mener slike tanker kan gi større formål og mening til deg og ditt arbeid, selv når du utfører de mest kjedelige oppgavene.

«Formål er ikke magi, det er noe vi bevisst må forfølge og skape selv. Med riktig tilnærming, kan nesten enhver jobb bli meningsfull!» -Coleman.

PERMA – modellen

Hvem vi jobber med er også av betydning, skriver Coleman. Han viser til psykologiprofessor Martin Seligman sin forskning og betydningen av relasjoner for at mennesker vil føle seg vellykket. Seligman er en av grunnleggerne av positiv psykologi. Han mener at det er særlig fem elementer – PERMA- som bidrar til at vi mennesker kan oppnå glede og mening.

PERMA står for 1) Positive Emotions, 2) Engagement, 3) Relationships, 4) Meaning og 5) Accomplishment.

The PERMA- Model av Seligman er en vitenskapsbasert teori som tar for seg veien til mening og glede gjennom positiv psykologi, og at dette kommer ofte via sterke, gode relasjoner. Se hva Positivepsychology.com skriver om PERMA. Her kan du også laste ned 3 positiv psykologi – øvelser gratis. De vitenskapsbaserte øvelsene vil utforske fundamentale psykologiske aspekter innen positiv psykologi, inkludert styrker, verdier og selvfølelse, og kan gi noen verktøy for økt velvære.

Positive og forsterkende relasjoner kan gi mening og motivasjon til jobben, og tilføre oss fornyet energi i hverdagen. Man er ikke alene når man jobber med gode kollegaer og ledere. Den sosiale støtten og tilhørigheten kan bidra til at man lykkes bedre med det man driver med og finner et formål preget av fellesskap og energi.   

Vår egen Jan Spurkeland skriver mye om relasjoner i sine bøker om Relasjonsledelse og Relasjonskompetanse. Spurkeland sier at ekte autoritet i ledelse bygger på bærebjelken tillit. Er vi alltid så bevisste på hvor viktig gode, sterke relasjoner er for å ha en meningsfull arbeidsplass? Er vi virkelig flinke til å ta vare på våre relasjoner, og finner vi mening i jobben uten gode relasjoner?

Tekst: Anne Marie Monsen