Den viktigste forskjellen mellom en administrator og en leder er at en administrator fokuserer på planlegging og organisering av ressurser for å levere resultater. En leder vil inspirere, motivere og påvirke folk til å nå både egne mål – og mål for bedriften.

Administrator vs. leder

 • En administrators medarbeidere trenger ikke nødvendigvis å like dem, mens ledere leder folk som foretrekker eller velger å følge dem på grunn av deres karisma og fremtidsvisjon.
 • Administratorer er oppgaveorienterte. De er opptatt av å oppnå spesifikke mål, som vanligvis kommer fra ledere. Ledere er visjonsorienterte og har ofte store mål for en bedrift eller et team, som de delegerer til administratorer eller andre teammedlemmer for å få realisert.
 • Administratorer er fokusert på risikostyring og effektiviteten av driften. Jo bedre de kan utføre oppgavene sine, desto bedre administratorer er de. Ledere er fokusert på å endre ting og være fleksible og leter alltid etter nye måter å inspirere på.
 • En administrator stiller først og fremst spørsmål som «hvordan» og «når», mens ledere spør "hva" og "hvorfor", siden det er de som kommer opp med de overordnede målene eller ideene.

Når skal man administrere?

Noen ganger er det mer hensiktsmessig å være administrator enn leder:

 • Når du trenger å øke produktiviteten i teamet, spesielt ved tidsfrister. Da kan man fokusere på detaljene i prosesser og forbedre effektiviteten ved å ansette nye folk eller endre prosessene.
 • Når du trenger å lære opp nye medarbeidere. Nyansatte må vite hvordan de skal gjøre jobben sin.
 • Når viktige oppgaver må delegeres. Administratorer er ofte bedre til å delegere siden de fokuserer mer på hvem som er best for hver oppgave i stedet for det overordnede målet.
 • Når det er problemer med prosesser eller systemer. Hvis man ikke kan fullføre oppgavene sine i tide, må en administrator gå inn og fikse problemene med en gang.

Når skal du lede?

 • Når bedriften er midt i en krise, kan medarbeiderne trenge inspirerende ledelse for å holde seg til din virksomhet og komme seg gjennom den vanskelige situasjonen.
 • Når du bygger opp et selskap og tar de første teammedlemmene om bord, vil du skape selskapets kjerneverdier og bidra til å sette arbeidsplasskulturen som vil styre prestasjonen i fremtiden.
 • Når du trenger å ta vanskelige avgjørelser som å kutte ned på fordeler for ansatte.
 • Når du trenger å komme opp med nye mål.
 • Ved endring av bedriftskulturen. Mange bedriftskulturer er påvirket av utstrålingen og evnene til lederen deres. Jo bedre bedriftskultur du kan dyrke, desto flere vil ønske å jobbe for din virksomhet.

 

Tekst: Cecilie H. Hammernes  Foto: Istock.com  Kilde: Success.com