Funderer du på nye innovative måter å motivere dine medarbeidere på? Tenk en gang til før du sender dem på hvalsafari eller propper dem fulle med nye utfordringer, gulrøtter og kaker. Kanskje er det nettopp ved å la medarbeiderne i fred en stund at du virkelig hjelper dem til å bli motiverte for de riktige oppgavene.

Mot sin hensikt

For når det gjelder motivasjon er den gamle visa «passe er best» ikke så galt. Ja, du leste riktig – til tross for tider med «performance management» og målstyrte prestasjonskrav. Eller kanskje nettopp derfor. Sett fra et biologisk perspektiv er det nemlig ingenting å strebe etter å maksimere motivasjonen. Tvert imot. Det kan rett og slett virke mot sin hensikt med hypermotiverte medarbeidere.

Mister fokus

Kontinuerlig motivasjonsaktiviteter og stadig nye forlokkende arbeidsoppgaver gjør at medarbeiderne risikerer å bli splittet i sin motivasjon og miste fokus - selv om dine intensjoner er gode. Visst kan de gjøre en god jobb med høy motivasjon i øyeblikket, men det er ikke sikkert at dette vedvarer sett i et lengre perspektiv.

Funderer du på nye innovative måter å motivere dine medarbeidere på? Tenk en gang til før du sender dem på hvalsafari eller propper dem fulle med nye utfordringer, gulrøtter og kaker. Kanskje er det nettopp ved å la medarbeiderne i fred en stund at du virkelig hjelper dem til å bli motiverte for de riktige oppgavene.

Mot sin hensikt

For når det gjelder motivasjon er den gamle visa «passe er best» ikke så galt. Ja, du leste riktig – til tross for tider med «performance management» og målstyrte prestasjonskrav. Eller kanskje nettopp derfor. Sett fra et biologisk perspektiv er det nemlig ingenting å strebe etter å maksimere motivasjonen. Tvert imot. Det kan rett og slett virke mot sin hensikt med hypermotiverte medarbeidere.

Mister fokus

Kontinuerlig motivasjonsaktiviteter og stadig nye forlokkende arbeidsoppgaver gjør at medarbeiderne risikerer å bli splittet i sin motivasjon og miste fokus - selv om dine intensjoner er gode. Visst kan de gjøre en god jobb med høy motivasjon i øyeblikket, men det er ikke sikkert at dette vedvarer sett i et lengre perspektiv.

Fare for motivasjonshets

Mussie Msghina, psykiater, foreleser og forsker i nevrovitenskap ved Karolinska Institutet, mener at det i dagens stressede arbeidsliv er blitt en stadig større utfordring å treffe den perfekte motivasjonen.
Når begrep som multitasking er blitt stadig vanligere, finnes en åpenbar fare for motivasjonshets, hvis man ikke treffer det optimale nivået med akkurat passe med arbeidsoppgaver og utfordringer. Som sjef forventes det at du utvikler medarbeiderne individuelt og i grupper, ikke sjelden i en presset bedrift, med akselererende tempo, færre folk, global konkurranse og mer mangfoldige arbeidsoppgaver. Ikke rart hvis du lar deg friste av tilbud om aktiviteter med løfter om å «skape motivasjon og økt innsats blant dine medarbeidere».

To prinsipper kolliderer

Men for mange «gjør-dette-nå-impulser» fører til en motsetning i hjernen der to prinsipper kolliderer. Det ytre miljøet, la oss si arbeidsplassen, lokker med rask belønning, eksempelvis en fornøyd sjef, anerkjennelse og ros. Den biologiske innsatsen derimot jobber for en langsiktig balanse.
Satt litt på spissen kan man si at det som er bra for oss sosialt, kan innebære at vi må tilsidesette våre biologiske behov. Dermed også det som legger til rette for hva man kan kalle en mer utholdende motivasjon. For å kunne ta den rette beslutningen og nå mål på sikt, må hjernens impulssystem styres av et kontrollsystem, hvilket ikke alltid innbefatter den supermorsomme oppgaven som dukket opp for en halvtime siden, eller prestisjeprosjektet som medarbeideren gjerne vil være med på.

Dessuten, for å holde motivasjonen for den riktige arbeidsoppgaven i live, må medarbeideren ha målet i sikte hele tiden. Hvis det forsvinner ut av minnet er risken stor for at vedkommende faller for fristelsen og går for noe som gir et raskere kick. Ekstremeksemplet på dette er en manisk person som gjerne er ekstremt lettmotivert, men samtidig mangler evnen til å holde fokus.

Balansen det avgjørende

Selvfølgelig bør det finnes en fleksibilitet hos medarbeiderne og selvsagt er det ikke alltid skadelig å bli motivert av flere saker samtidig. Det er balansen mellom fleksibiliteten og stabiliteten som er det avgjørende. En medarbeider som hopper på alt øyeblikkelig er i det lange løp ingen drøm, like lite som en som er rigid og vegrer seg.

Mest gir ikke mer

Egentlig er det ikke mer komplisert enn at våre biologiske system fungerer optimalt når de er i balanse og ikke i ekstremtilstand. I det minste på sikt. Naturligvis kan man toppe seg selv av og til, men på sikt gir ikke mest mer. Å etterstrebe å maksimere motivasjonen går derfor imot kropp og sjel – eller i det minste hjernen. Det er omtrent som med belastning og spenning. For lite gir lett understimulans, for mye risikerer å lede til negativ stress.

-Med større innsikt i hvordan hjernen fungerer som best, kan du som sjef få mer ut av dine medarbeidere, mener Mussie Msghina.

Anvend frontallappen

Nøkkelen er å la medarbeiderne arbeide ut fra sin hjernes optimale tilstand – uten overdose av motivasjon. Et stykke på vei er å hjelpe dem med å fokusere på de rette sakene. Det spiller også en stor rolle hvor dyktige de på å anvende hjernens «dirigent», frontallappen, eller den fremre delen av Storehjernen. Det er den som bestemmer hva som skal uttrykkes i direkte handling. Herfra styres også den kontrollen som kreves for å overvinne de impulsene som trekker mot raske belønninger.

Vent på underverket

I et miljø med stadig nye utfordringer blir dette om mulig enda viktigere ettersom det her finnes flere fristende triggere og impulser å håndtere. Så neste gang du får et tilbud på en aktivitet for å øke motivasjonen hos dine medarbeidere, kan du med god samvittighet kaste den i papirkurven, uten å føle deg verken urolig eller mislykket. La medarbeiderne i fred med sin frontallapp i stedet – og vent på underverket!

Kilde: Chef.se