Selv om man kanskje ikke bør slutte helt å se hverandre fysisk, er det mye som skjer når vi lar folk ta sine egne beslutninger, når vi leder med tillit og klarhet rundt forventninger og lar folk samarbeide. Engasjerte medarbeidere som tenker utenfor sin rolle for å løse utfordringer, er en stor del av suksessen i den hybride arbeidsverdenen. Dette kan høres helt fantastisk ut for mange arbeidsgivere, men for å virkelig oppnå velfungerende hybride arbeidsmetoder, er det en del hindre du må unngå samt nyttige verktøy du må skaffe deg.

  • Først og fremst: Vær nysgjerrig! Test AI-løsninger og nye måter å bli sett og kommunisere på. Digitalisering og AI omorganiserer raskt muligheter og forventninger til hvor, når, hvordan og hvor mye vi jobber. Som leder må du derfor følge med.
  • Det tvungne hjemmekontoret under pandemien har blitt til et verdsatt hybridarbeid for mange. Det blir vanskelig å rekruttere og beholde talenter hvis man prøver å snu denne trenden, og det er mange andre aspekter man mister hvis man går tilbake til 100 prosent kontorarbeid.
  • De nye måtene å jobbe på stiller nye krav til ledere. Vi må gå fra kontroll til tillit. I stedet for at man må være på stedet og jobbe et visst antall timer, må ledere fokusere på verdier og formål, og deretter måle resultater.
  • Vær hele tiden bevisst på at folk er forskjellige. Som leder må du lære å lede og coache hver enkelt ansatt i de nye forholdene. Sørg for at folk har mulighet til å komme til sin rett. Ditt ansvar er å ha en så god relasjon til dine medarbeidere som mulig. Ha en åpen dialog og forsøk å forstå hvordan de har det, og hvilke betingelser de har for hybridarbeid.
  • Hvis dere bruker mye tid på møter, kan det være et tegn på at hybrid ledelse ikke fungerer. Når vi ikke møtes fysisk lenger, setter vi opp masse møter, i stedet for å bruke noen av de andre mulighetene vi har til å kommunisere. Folk ender opp med å bruke masse tid på møter, og får dermed en del jobb de må ta igjen etter disse møtene.
  • Nye verktøy og arbeidsmetoder frigjør tid, da teknologi kan løse mye av det administrative arbeidet og gir ledere mulighet til å bli bedre ledere. Det gir rom for engasjement, motivasjon, å styre med verdier, måle og følge opp resultater og sette av tid til relasjoner.

Les også: Ti spørsmål til ledere som vurderer en hybrid arbeidsplass - ledernytt.no

Tekst: Cecilie Hammernes  Foto: Istock.com  Kilde: Chef.se