Når du planlegger fremtidens arbeidsplass, må målet være å finne en arbeidsmåte som er gunstig både for organisasjonen og ansatte, uansett om det er på kontoret, eksternt eller hybrid arbeid. Det er mange fordeler – og bakdeler – med hjemmekontor, og det er ikke sikkert at det passer for alle.

Her er ti punkter du som arbeidsgiver kan tenke over og evaluere dersom du vurderer hjemmekontor eller hybridløsninger.

1.

Hvilket formål skal kontoret ha i fremtiden: arbeidsplass, møteplass eller begge deler? Og har dagens kontor den riktige funksjonen for dette?

2.

Det er i dag stor kompetansemangel i mange bransjer – har bedriften råd til å la være å tilby hjemmekontor og/eller hybridarbeid?

3.

En bakdel med hjemmekontor er risikoen for cyberangrep – er det en stor risiko for dere? Og hvordan kan virksomheten forhindre og redusere en eventuell risiko?

4.

Hvordan bør formelt og uformelt fjern- og/eller hybridarbeid praktiseres: Hvilke digitale verktøy kan gjøres tilgjengelig for å muliggjøre tverrfaglig samarbeid, kompetanseoverføring og sosial interaksjon?

5.

Er de rette lederne på plass for å lede eksternt og/eller hybrid arbeid? Har de nok kunnskap og innsikt? Bør de få mer kursing og opplæring i dette?

6.

Ofte kan det bli en distanse mellom de som jobber hjemme og de som er på kontoret. Hva er risikoen for en slik splittelse hos dere? Hvordan kan dette påvirke bedriftskulturen? Og hvordan kan det forebygges og reduseres?

Les også: Tre av fire føler seg mer innovative på kontoret - ledernytt.no

7.

Hvordan kan selskapet bidra med riktig utstyr for fjernarbeidere og/eller hybridarbeidere? Trenger de spesielle tilpasninger når de er hjemme, som for eksempel ergonomiske stoler/skrivebord?

8.

Med tanke på at hjemmekontor kan føre til sosial isolasjon, kan coworking spaces være et hensiktsmessig tilbud som et alternativ til hjemmekontor?

Les også: Hvilke muligheter ligger det i å lede i en i hybrid arbeidshverdag? - ledernytt.no

9.

Det kan være en utfordring å finne en god jobb-fritid-balanse når man har hjemmekontor. I hvilken grad kan eksternt og/eller hybrid arbeid øke balansen mellom arbeid og privatliv?

10.

Kan eksternt og/eller hybrid arbeid påvirke mannlige og kvinnelige ansatte ulikt? Hvordan påvirker det langsiktig likestilling?

Les også: Den hybride verden tilbyr nye måter å jobbe på - ledernytt.no

Tekst: Cecile Hammernes  Illustrasjon: Istock.com  Kilde: chef.se