Bilde: BJørn Ringom. Bestemmer du deg for at tiden er inne, og den ansatte er mottagelig for oppsigelsesbeskjeden er det viktig å kommunisere denne på en positiv måte.
OPPSIGELSESPROSESSEN: Du må få frem at «vi er her for deg», enten dette betyr sluttpakke, hjelp til å finne ny jobb, eller program for veien videre. Som leder er det din rolle å komme med positive alternativer til hva vedkommende kan gjøre fremover.

Vi går alle i pluss og minus

For å forstå hvordan Ringoms metode fungerer, må vi forstå bakgrunnen: Det handler om følelser, og hvordan du har det på innsiden. Vi mennesker er følelsesladde individer, og kan alle være både glade, sure, triste, begeistret og forelsket.

Ringom har derfor utviklet det som kan beskrives som et «følelsestermometer», med en positiv og en negativ side. På den positive siden finner du de glade følelsene, som blir sterkere jo lenger opp på termostaten du kommer. Fra å ha en fin dag til å være stormende forelsket. Den negative siden representerer de dårlige følelsene, fra å være irritert helt ned til rasende.

Du befinner deg alltid enten på den positive eller den negative siden av termostaten, for ingen kan være illsinte og glade på en gang. Den negative siden har fire følelser: sorg, sinne, frykt og misunnelse. Sorg handler om å være trist og lei seg. Ved frykt er du redd, og da kan du for eksempel ha angst. Er du irritert er det et tegn på at du har sinne i kroppen. Misunnelse kan være giftig, men også motivere deg til å jobbe litt hardere. Det er særlig ved disse følelsene at varsellampene bør lyse.

– Er en person langt nok nede, kan frykt, sinne og misunnelse få en dramatisk slutt, forteller Ringom.

Akkurat som at det blir varmere og kaldere jo lenger opp eller ned du befinner deg på et termometer, har du også ulike grader av positive og negative følelser. Og det er der Ringom mener nøkkelen til all kommunikasjon ligger. Er du småsur og har en dårlig dag, vil du takle en trist beskjed verre enn hvis du hadde vært glad når du mottok beskjeden.

Er den ansatte oppspilt, nervøs, redd, irritert eller viser andre negative følelser er det din oppgave som leder å få vedkommende over på den positive siden av termometeret før du leverer beskjeden.

Nøkkelen ligger i positive følelser

Ringoms metode for en positiv oppsigelsesopplevelse kan deles inn i tre deler. Den første delen handler om å få den ansatte opp på den positive siden av følelsestermometeret. Før du som leder gir den triste beskjeden, bør du derfor vurdere hvilken sinntilstand den ansatte er i.

– Det går ofte rykter i et firma før oppsigelser. Skal du si opp en medarbeider må du derfor ta høyde for at han eller hun er nervøs eller redd for det som skal skje, forteller han.

Er den ansatte oppspilt, nervøs, redd, irritert eller viser andre «negative følelser» er det din oppgave som leder å få vedkommende over på den positive siden av termometeret før du leverer beskjeden.

– Jeg har opplevd at hvis medarbeideren befinner seg på den negative siden kan beskjeden om oppsigelse resultere i en kjempekonflikt, og i verstefall søksmål mot bedriften, forteller Ringom.

Alle liker å bli sett og anerkjent, og han mener derfor at en god metode er å småprate litt med vedkommende i starten av samtalen for å bedre humøret. Det kan være så enkelt som å spørre om hvordan det gikk med favorittlaget i fotball i helgen.

– Det verste du kan gjøre er å innlede samtalen med «du har sparken» dersom den ansatte er på den negative siden. Da blir det full konflikt. Innled heller samtalen med personlige spørsmål, for eksempel om fritidsaktiviteter eller interesser hos han eller henne. Gjør litt research i forkant, og finn ting å snakke om, sier han.

Dette vil i følge Ringom roe ned medarbeideren, dytte personen opp på positivsiden, og gjøre klar til beskjeden som kommer.

– Kommer dere ikke dit, bør du vurdere å vente med å gi beskjeden, sier han.

Pust med magen

Neste steg er hvordan du kommuniserer beskjeden. Bestemmer du deg for at tiden er inne, og den ansatte er mottagelig for oppsigelsesbeskjeden er det viktig å kommunisere denne på en positiv måte. Vent deretter noen sekunder, og se hvordan han eller hun reagerer. Da får den ansatte tid til å summe seg, og formulere et svar.

– Det er utrolig viktig at beskjeden blir gitt på en positiv måte, for det verste du kan gjøre er å si «du har sparken, sånn er det». Formidler du på denne måten, kan du risikere at den ansatte går inn i depresjon, mister livskvalitet eller går til sak mot selskapet, sier Ringom.

Like viktig som at den ansatte er på den positive siden av følelsestermometeret, er det at du som leder også befinner deg der.

– Synes du det er ubehagelig eller vemmelig å skulle gi en ansatt sparken, vil dette smitte over til vedkommende, forteller Ringom.

Derfor må du jobbe med deg selv, slik at du er rolig og avslappet.

– For å komme dit er det viktig at du føler at tiden er inne, du er forberedt, og vet hva du skal si. Vær smilende og hyggelig når du småprater, men pass på å ikke være overfladisk. Du må mene det du sier. Når beskjeden om oppsigelsen skal gis er det lurt å være alvorlig, men på samme tid empatisk.

For å få roen i kroppen, mener Ringom at det er lurt å fokusere på å puste med magen. Puster du kort og fra brystet slapper du nemlig ikke av. Er du avslappet på innsiden vil dette også kommuniseres til den du snakker med.

– Kroppen går inn i en positiv holdning, og du vil ha et vennlig ansikt som gjør at den andre føler dette ble en ordentlig samtale, og forstår hva som har skjedd.

 

«Følg drømmen»

Siste fase går ut på oppfølgingen etter oppsigelsesbeskjeden er levert. Da er det viktig å vise den ansatte at dette ikke er slutten, men heller starten på et nytt kapittel i den oppsagtes liv. Gjør han eller hun oppmerksom på at tiden er inne til å følge drømmen, starte sitt eget, eller skifte spor. Slik kan oppsigelsen bli snudd fra å være noe negativt og begrensende, til positivt og en mulighet for nye ting i livet.

Ved en oppsigelse kommer dog usikkerhet, uansett hvordan du vrir og vender på beskjeden. Uvisshet om hva fremtiden bringer kan være skummelt for alle, og da gjelder det å gjøre det klart at selv om vedkommende er oppsagt, så vil bedriften støtte han eller henne i tiden fremover.

– Du må få frem at «vi er her for deg», enten dette betyr sluttpakke, hjelp til å finne ny jobb, eller program for veien videre. Som leder er det din rolle å komme med positive alternativer til hva vedkommende kan gjøre fremover.

– Veldig mange har en jobb de ikke liker, så få frem at nå har den oppsagtes sjanse til å følge drømmen

TEKST: KRISTIN SKOLEM