Her får du noen metoder for å håndtere situasjoner med slike personer.

Du har kanskje allerede erfaring med denne personen på jobb som skaper kaos og ødelegge bedriften. Med stort selvbilde krever vedkommende beundring for sine omgivelser og samtidig har vanskeligheter med å vise empati. Det kan være både en person med narsissistisk personlighetsforstyrrelse eller en person med narsissistisk atferd.

Forskning fra APA (American Psychological Association) viser at narsissister har en atferd som er til skade for bedriften og medmennesker - spesielt når personens selvfølelse er truet. Hvis kollegaen også er en leder, så har vedkommende konstant tilgang til oppmerksomhet og smisking.

Psykolog Alan Downs og Victor Hill har sett nærmere på disse narsissistiske ledere og konkludert med at de kan oppnå kortsiktig fremgang - men på lengre sikt vil utgjør en stor trussel for selskapet. Dette fordi, selvopptatte ledere ofte velger å omgi seg med mennesker som støtter narsissistisk atferd. Dersom viktige beslutninger i selskapet er basert utelukkende på lederens egne interesser - i stedet for selskapets interesser, så kan dette gi alvorlige konsekvenser.

Men hvordan skal du håndtere narsissistiske personer på jobben din? Her har du en listet opp åtte metoder som er listet opp av Fullfillmentdaily.com som kan være nyttige:

1. Ignorer og reagerer ikke på deres frekke atferd.

2. kommunisere på deres nivå og selvbilde: «Det var generøst av deg……..»

3. Ha god øyekontakt og snakke på en klar og tydelig men ikke kritisk måte.

4. Ikke prøv å se etter deres empatiske side.

5. Ikke kritisere den personen på arbeidsplassen.

6. Aldri bli for personlig med narsissisten

7. Unngå lengre argumentasjoner.

8. Hvis du verbalt angrepet. Mark ved å si: "Dette er ikke riktig" og forlat vedkommende. 

Om narsissisme

Narsissisme er egentlig sykelig eller skadelig selvnytelse (forelskelse i seg selv), en betegnelse hentet fra den greske myten om ynglingen Narkissos som så sitt eget speilbilde i vannet og ble så forelsket at han ble dømt til å tæres hen og dø. I dagligtale brukes narsissisme nærmest synonymt med selvopptatthet. Narsissismebegrepet slik det brukes i psykiatri og psykologi har imidlertid en viktig tilleggsdimensjon, nemlig at personen ikke bare er opptatt av seg selv, men også nyter seg selv, sine egenskaper, evner, suksess og ytelser (produkter). Narsissisme skilles derfor fra egoismebegrepet, som begrenser seg til å omhandle tendensen til bare å tenke på seg selv og egen vinning, uten at den selvnytende, selvbeundrende kvaliteten som ligger i narsissismebegrepet, behøver å være til stede.

Kilde: chef.se og Store norske leksikon. / Tekst: LederNytt