Selv om det kan være lettere sagt enn gjort å finne den tiden som kreves for å lese en bok i uken.

Men hvem sier at du må lese alle bøkene så nøye? Harvard Business Review gir tips om hvordan du kan få med deg innholdet i en bok uten å lese den fra perm til perm:

  • Start med å finne ut hvem forfatteren er, slik at du får et bilde av hvilket perspektiv han eller hun har, og hvordan det kan påvirke bokens innhold.
  • Les tittelen, innholdsfortegnelsen og omslaget for å få en oversikt over boken og hvordan den er bygget opp.
  • Les innledningen og avslutningen ord for ord. Det gir deg et bilde av hvordan innholdet er bygget opp og hva forfatteren vil at du skal få ut av denne boken.
  • Skum les hvert kapittel ved å lese de første par avsnittene eller sidene. Gå gjennom overskriftene og les deretter den første og siste setning i hvert avsnitt. 
  • Avslutt lesingen ved å gå gjennom innholdsfortegnelsen igjen og gjenta for deg selv hva du nettopp har lest.

Denne prosedyren er det mest sannsynlig å gå gjennom en eller flere bøker i uka, noe som betyr at du raskt kan bli mer opp datert på ditt felt enn de fleste andre.

vaner.jpg

5 vaner som gjør deg effekti