Det er helt normalt å kjenne på negative følelser på jobb, men at det kan være ulikheter når det gjelder hvor mye frykten og angsten har fått lov å ta over livet hos hver enkelt.

Kristine Øverby har i flere år jobbet med å veilede ledere i ulike bransjer som har utfordringer knyttet til blant annet frykt og angst. Hun forklarer at det finnes flere fellesnevnere i de tilfellene hun har jobbet med.

– Det essensielle fellesnevnerne når ledere kommer til meg for personlig veiledning, er først og fremst frykt og angst for å møte veggen, da jobben har tatt alt fokus og energi over en lang periode. Dette har gått ut over privatlivet, og livskvaliteten har blitt drastisk redusert. De opplever at de nærmer seg et stup. En annen fellesnevner er frykt og angst for å ikke være en bra nok leder i forhold til det de opplever forventes av dem, og at de ikke klarer å prestere deretter. Svært mange har også ekstremt høye forventninger til seg selv også, noe som skaper samme utfall. 

– Frykt og angst skaper mange tanker, følelser og opplevelser. Mye tankespinn, søvnløse netter, generelt mye stress gjennom hverdagen, lite energi og overskudd og følelsen av å ikke være tilstede eller styre sitt eget liv lenger. Dette går direkte på selvfølelsen, hvor de mister mestringsfølelsen, og troen på seg selv. Deres indre dialog og forhold til seg selv har blitt mer og mer negativ og destruktiv. 

Teknikker for endring

Øverby forklarer at hun jobber med disse lederne over en tre- til firemånedersperiode for å løse opp i de negative følelsene.

– Vi setter et realistisk mål på hva den enkelte ønsker å endre mest av alt i sin situasjon eller sitt liv. For å få ordentlige resultater handler det om å være spesifikk og forholde seg til enkelte spesifikke situasjoner av gangen. Lærer de seg å mestre dette over denne perioden og opplever resultater, går prosessen naturlig videre av seg selv. Til slutt klarer de stort sett å mestre ulike situasjoner selv. 

– For å håndtere frykt, angst og usikkerhet er det viktig å finne tak i kjernen, hva det egentlig handler om. Hvilke situasjoner opplever de som vanskelige, frustrerende, stressende, irriterende og så videre. Her ligger det ofte mye usagt bak ord og mellom linjene. Det handler i bunn og grunn om tanker og hva vi tror på. Det er som oftest ubevisste overbevisninger vi har som fører til at vi føler, trigges og reagerer slik vi gjør i en situasjon, hvordan vi tolker en situasjon og en person og hvordan vi projiserer oss selv på andre ut ifra dette. Det er som et usynlig handlingsmønster som skaper mye unødvendig støy i livet vårt, inntil vi våkner opp og ser hva dette egentlig dreier seg om og hvorfor.

Overbevisninger eller sannheter?

– Jeg kan nevne ett enkelt eksempel som var et gjennombrudd for en av mine klienter. Dette var en bedriftseier/leder som var svært nær å møte veggen. Hun sa hun ikke gjorde noe annet enn å jobbe eller tenke på jobb. Selv hjemme opplevde hun at hun måtte ta kontrollen og ta lederrollen i familien. De få gangene hun ikke hadde noe å gjøre, fikk hun panikk, følte seg apatisk og tenkte «Hva nå?» 

Her lå det noen overbevisninger som er viktig å legge merke til:

Overbevisning 1: «Jeg gjør ikke noe annet enn å jobbe»

Overbevisning 2: «Jeg må ta kontrollen hjemme også»

Overbevisning 3: «Jeg må ha noe å gjøre, hvis ikke får jeg panikk og blir apatisk»

– Det første vi gjorde, var noe så enkelt som å utforske disse tre overbevisningene, og se hvor sanne de virkelig er, samt hvilke andre sannheter eller muligheter som finnes her, som hun kanskje ikke ser akkurat nå. Under dette arbeidet går vi mye dypere, og finner kjernen til hvorfor hun har disse overbevisningene i utgangspunktet. Som regel er roten i dette noe vi har lært eller hørt når vi var yngre, opplevelser eller erfaringer vi har hatt tidligere som vi har tolket eller konkludert på en bestemt måte, og som vi fortsatt bærer med oss uten at vi er bevisst på det. Mye av dette går på autopilot. Det handler ikke om hva som er rett eller galt, men å utforske og åpne opp å se hva annet som kan være like sant. Bryte gamle tankemønstre, rett og slett. 

– Disse teknikkene og arbeidet rundt disse overbevisningene ga direkte endringer i reaksjons- og handlingsmønster de neste dagene. Noe som åpnet opp et pusterom for henne til å begynne å skape mer av det hun ønsket i hverdagen.

Det gjør noe med oss når vi våkner opp til at ting kanskje ikke er så håpløst eller begrenset som det noen gang virker, og du ser at du kan endre dette selv uten å måtte vente på at andre skal gjøre endringer for at du skal få det bedre. 

Forskjell på leder og ansatt?

Øverby peker på at frykt og angst i jobbsammenheng kan arte seg noe ulikt avhengig av om man er leder eller ansatt.

– Eksempler på grunnleggende tanker hos ledere jeg har jobbet med: «Jeg er ikke bra nok», «Jeg strekker ikke til», «Jeg passer ikke inn i rollen», «Jeg må prestere», «Jeg må ha kontroll», «Hva tenker de om meg nå?», «Hva om jeg mislykkes?»

– Hos ansatte kan disse grunnleggende tankene arte seg slik: «Jeg er ikke bra nok», «Jeg strekker ikke til», «Jeg blir ikke verdsatt», «Jeg blir ikke sett eller hørt», «Lederen min liker meg ikke». Forskjellene jeg ser i denne sammenhengen mellom en leder og en ansatt, er at rollene de må fylle er ulike. Dette trigger i seg selv ulike opplevelser, tolkninger og overbevisninger av en situasjon. Kjernen i det de opplever er imidlertid stort sett den samme, og dette går på deres indre dialog og forhold til seg selv. 

Skuta kan snus

Øverby legger vekt på at det absolutt er mulig å snu frykt, usikkerhet og angst til noe som er håndterbart.

– Det krever derimot innsats, mot og vilje. Resultater kommer fort, så lenge du tar ditt ansvar i dette, og finner en objektiv veileder som kan hjelpe deg. Hvis jeg tar utgangspunkt i samme klient som jeg nevnte tidligere, så oppnådde vi målet i løpet av den første tremånedersperioden. Deretter jobbet vi sammen et år. Dette var for min klient første gang hun fikk oppleve et helt arbeidsår på en ny positiv måte, uten å føle på mye angst og frykt. I tillegg slapp hun å kjenne på den konstante følelsen av å være nært å møte veggen.

– Denne lederen tok tak i problematikken på en åpen og ærlig måte, og har fått gode tilbakemeldinger på endringene fra både ansatte, kunder og utenforstående. Min klient opplever at hun nå kan mestre dette på egenhånd og at hun er en enda bedre ressurs for de ansatte. Hun har faktisk valgt å inkludere de ansatte ved å tilby dem veiledning for deres utfordringer, slik at hver enkelt person i bedriften kan fungere på best mulig måte.

Ta tak i prosessene

Øverby forklarer at det er helt normalt å kjenne på negative følelser på jobb, men at det kan være ulikheter når det gjelder hvor mye frykten og angsten har fått lov å ta over livet hos hver enkelt.

– Som tidligere sagt er graden av frykt og angst varierende, og menneskene og prosessene de går gjennom, er ulike. Derfor må veiledningen tilpasses for hver enkelt. En annen klient jeg har jobbet med strevde med en enorm angst som virkelig hadde tatt overhånd både i jobb og i privatlivet. Når man står midt oppi det, føles det som om det aldri vil ta slutt, at det ikke er mulig å endre det. Men faktisk klarte denne lederen å kvitte seg med angsten i løpet av et par måneder, takket være god egeninnsats. Et annet tilfelle er en klient som ikke opplevde verken enorm angst eller følelsen av å møte veggen, men som likevel hadde de samme grunnleggende tankene om seg selv og situasjoner på jobb. Det trenger altså ikke være ekstreme utfordringer som ligger til grunn for følelsesmessige problemer på jobben.

– Det viktigste er at du tar tak i dette og søker veiledning. De som har kommet til meg har ofte trodd at de er alene om dette, og har vært litt nervøse for å si hva de faktisk har tenkt og følt i redsel for å bli oppfattet som gale, dumme eller få en bekreftelse på at de ikke er helt i vater. Våre tanker og følelser er mer universelle enn du kanskje tror, og vi har alltid muligheten til å gjøre noe med dette, så lenge du faktisk vil, avslutter Øverby.

En undersøkelse utført i Sverige av magasinet Chef.se (gjengitt i Dagens Næringsliv) viser at én av fem ledere er redde på jobben hver uke. Bare ti prosent oppgir at de aldri kjenner på redsel i jobbsammenheng. Sju av ti sier de er redde minst én gang i måneden.

I undersøkelsen oppgir lederne at denne redselen gir mange negative effekter, blant annet nervøsitet, søvnproblemer og tiltaksløshet. Fire av ti sier at redselen stresser dem i jobben. To av ti mener det går ut over medarbeiderne. Det aller vanskeligste er ifølge disse lederne lederrollen, og frykten for ikke å mestre den.

(kilde: DN/Chef.se)

Tekst: Inger Lise Kontochristos