Ta ansvar

Dersom du ser et behov hos en medarbeider, bør du dekke det behovet - selv om det er totalt forskjellig fra dine egne behov.

Dette gjør du ved å være en god kollega eller sjef; en som aksepterer at alle er forskjellige.

- Hvis du har en skrytepave som kollega eller ansatt, så er det kanskje den personen vi gir minst skryt og ros til. Samtidig er dette den medarbeideren som trenger det mest, og som måler sin egen innsats opp mot tilbakemeldinger og bekreftelse.

Han er kanskje den kollegaen vi tenker «han der skal jeg i hvert fall ikke skryte av» om, men det er kanskje nettopp ham du bør vanne aller mest, men uten at det blir komisk og påtatt.

- Det er en vanskelig balansegang, sier Stenstrøm.

Selvinnsikt

Som leder har du et ansvar for å undersøke hvordan du virker på andre mennesker. Finn ut mer om det; hvordan virker du egentlig på medarbeiderne dine? Motiverer du, eller dreper du motivasjonen? 

primadonner.jpg

Sett pris på ulikhetene

Kunne du virkelig unnvært de vanskelige medarbeiderne? Er det ikke de som får virksomheten fremover? De som tør å utfordre, og som ofte har de beste ideene? Det kommer tross alt noe godt ut av at noen er bråkmakere.

- Det er ingen tvil om at en arbeidsplass med helt like arbeidstakere vil være lite funksjonell, så det er viktig å sette pris på de ulikhetene vi har.

Del inn i arketyper

Primadonnaer, egotrippere som trenger masse ros, de innadvendte, godværstypene, kranglefantene, surpompene, bedreviterne og de som er aktivt uengasjerte og kun hever lønn.

- Husk at du skal være en god leder for alle typer medarbeidere, sier Stenstrøm.

Dersom du ser et behov hos en medarbeider, bør du dekke det behovet - selv om det er totalt forskjellig fra dine egne behov. 

Mentalisering

Når vi kjører bil, irriterer vi oss over syklistene. Når vi selv sykler, irriterer vi oss over bilistene. Tren på å se saken fra en annen side.

- Den som evner å endre perspektiv, er en god leder.

Mentalisering er å utforske andre mulige synspunkter. Kan denne saken sees på fra flere sider?

- Svaret er som regel «ja». Mentalisering er rett og slett god mentalhygiene.

Tåle talent

Klarer du å ta vare på de unge, fremadstormende medarbeiderne som utfordrer deg? Unge primadonnaer kan lage mye trøbbel, men husk at du har rekruttert dem for at de skal gjøre en forskjell.

Det er «de andre»

Hvis du skal behandle medarbeiderne likt, må du behandle dem ulikt. Ingen har like behov, og husk at på seg selv kjenner man ingen andre. Noen trenger ros, andre bryr seg ikke.

- Noen trenger fellesskap, andre vil være i fred. Noen ser hva som må gjøres, mens andre trenger instrukser, forteller Stenstrøm.

Når vi kjører bil, irriterer vi oss over syklistene. Når vi selv sykler, irriterer vi oss over bilistene. Tren på å se saken fra en annen side. 

Konflikt

Er du en konfliktalfabet? En arbeidsplass skal ikke nødvendigvis være en koseklubb. Det skal utrettes et stykke arbeid også. Konflikt er nemlig ikke bare negativt.

- Vi er nok litt konfliktanalfabeter her i Norge. Vi liker rett og slett god stemning på arbeidsplassen! Grupper som ikke har konflikt fungerer ofte dårligere; man må anerkjenne uenigheter og noen opprivende diskusjoner, forteller Stenstrøm.

Vi stiller kanskje for store krav til kollegaforholdet?

- Å jobbe sammen er ikke det samme som å skaffe seg venner, minner han om.

Innstilling

Det er vanskelig å forandre medarbeiderne. Den eneste du kan endre er deg selv; din innstilling til andre kan alltid justeres.

- På seg selv kjenner man egentlig ingen andre, selv om uttrykket sier det motsatte. Et enkelt råd er å øve deg på å gi tilbakemeldinger til de som irriterer deg best; da skjer det noe i kroppen vår. Start med fire hyggelige ting, før du kan driste deg til å komme med én negativ tilbakemelding. Fire-en-prinsippet er smart både på hjemmebane og på jobb, tipser Stenstrøm.

Egenskaper

Hva er dine kvaliteter som leder? Hva er dine ferdigheter? Vær deg selv - og utnytte det du er god på!

- Det er lurt å fokusere på egne ferdigheter; hva er dine beste egenskaper? Hva trenger du mer av, og hvordan kan du få påfyll av dette?

Ulik motivasjon

La medarbeiderne fortelle i plenum hva jobben betyr. Hva de drives av, og hva de ikke liker. Hva de vil se mindre av hos sine kolleger, og hva de ønsker å se mer av. Noen arbeider fra 8 til 16, og det er det hele. Andre jobber døgnet rundt. Noen elsker møter, og andre hater dem.

- Lær medarbeiderne å sette pris på alle ulikhetene, råder Stenstrøm. 

Dette er kollegene vi ofte omtaler som «vanskelige»:

  • De som sluntrer unna.
  • De som kommer sent, og går tidlig.
  • De som prioriterer annerledes enn oss.
  • De som er flinke, og som er klar over det.
  • De litt typiske primadonna-typene som gjerne gjør mye ut av seg.
  • Skrytepavene.
  • Møteplagerne.
  • Tidstyvene.
  • Surpompene.
  • Egentlig alle de som ikke er som oss selv.

 De fire arketypene på arbeidsplassen:

  - Jeg bruker den danske forskeren Helle Heins arketypemodell som illustrasjon på hvordan man kan dele inn ulike arbeidstakere, forteller Stenstrøm.

1. Primadonnaen

Primadonnaen er drevet av et kall, og streber etter det absolutt beste. Primadonnaen er selve arbeidet, og kan tenke på jobben døgnet rundt. Han eller hun er innovativ, tenker utenfor boksen, og jo mer energi de bruker på å løse en oppgave - jo større kick får de ut av det.

2. Den ekstroverte prestasjonsjageren

Denne er drevet av prestisje og omgivelsenes respekt. Han er et konkurransemenneske som vil gjøre alt for å overgå motstanderne. Vedkommende er lojal ovenfor felles mål, og ser på det som sin oppgave å nå disse målene best og raskest mulig.

3. Den introverte prestasjonsjageren

Han eller hun er drevet av å overgå egne prestasjoner og resultater - ikke andres. Denne personen elsker å fordype seg i kompliserte spørsmål, og kan få et kick av selve arbeidsprosessen.

4. Pragmatikeren

Pragmatikeren er drevet av å utføre arbeidet, og det godt. Vedkommende følger vedtatte retningslinjer og forventninger, uten å strebe etter mer enn nettopp det. Pragmatikeren skiller godt mellom arbeid og fritid, og blir stresset av å tenke på jobb på fritiden. Han er ofte sosial, og gjør mye for samholdet på jobben.

- Verden er selvsagt ikke så enkelt at man kan sette bokstaver og dele hele verden inn i fire/fem bokser, men slike arketype-inndelinger gir først og fremst kolleger en anledning til å snakke om hvordan «jeg» er, og hvordan «du» er. Hva vi vil se mer av, og hva vi vil se mindre av. Da blir det hele litt mer ufarlig, og dere kan forholde dere til relasjonene uten at det blir altfor personlig.

TEKST: Lizbeth Iren Osnes  FOTO: Kristin Svorte og Istock.com