SMART modellen er en forkortelse for ordene:

 • Spesifikt. Målet må være sansbart og tydelig, og det er derfor viktig at du beskriver nøyaktig hva du ønsker.
 • Målbart. Målet må være uttrykt slik at det kan måles i tid, vekt eller andre enheter.

Dersom målet ditt ikke er målbart, så er det vanskelig å vite når du har nådd ditt mål.  

 • Attraktivt. Målet må være så attraktivt at du virkelig er villig til å jobbe aktivt for å realisere det. Det er lite sannsynlig at du kommer i mål, dersom du ikke er motivert for å gjøre det som skal til for å oppnå det du ønsker deg.
 • Realistisk. Målet du setter opp bør være realistisk slik at du virkelig tror at du kan oppnå det. Mange mennesker har ofte for store ambisjoner og ønsker å nå mange og store mål på kort tid. Ofte fører dette til skuffelse og en følelse av å ha mislykkes.

Det er derfor viktig å tenke gjennom en fornuftig tidsplan, som både vil øke sjansen for å ha det greit i prosessen og framtidig suksess.

 • Tidsbundet. Målet og delmålene må være satt opp slik at det skal oppnås innen et bestemt tidspunkt.

Handlingsplan

Ledere som når sine mål har klare handlingsplaner som angir:

 • Hva de skal gjøre
 • Hvordan de skal gjøre det
 • Når de skal gjøre det
 • Hvilke ressurser de har og hva de trenger for å nå sine mål
 • Når målet skal være oppnådd

Drivkraft

Ledere som når sine mål har stor grad av gjennomføringsevne. Et mål uten handling har liten verdi, og det som vil påvirke oss til å handle kalles for de essensielle drivkreftene. Dette innbefatter verdier, trossystem, følelser, selvsnakk og referanser.

 • Verdier er det som er viktig i livet vårt, og vil ha sterk innflytelse på hver eneste beslutning vi tar. Det er derfor helt sentralt å bli bevisst våre verdier og forsikre oss om at de er samkjørte mot målet.
 • Trossystemet vårt fungerer som en kommando til nervesystemet vårt. Det innebærer at dersom vi tror at målet er oppnåelig, så er det stor sannsynlighet for at vi handler i forhold til det. Like sannsynlig er det at handling uteblir dersom vi innerst inne tror at målet er uoppnåelig.
 • Følelser kan være drivkraft til ekspensjon eller destruksjon. Det kan være nyttig å tenke gjennom hvilket ubehag du vil ha av å bli værende i den uønskede situasjonen, og ha fokus på all den tilfredsstillelsen du vil føle ved å nå målet.
 • Selvsnakk innebærer hvordan vi kommuniserer med oss selv. Hva du sier til deg selv har en tendens til å bli selvoppfyllende profeti. Dersom du sier til deg selv at ”Dette skal jeg klare, uansett hva som skjer”, så vil det naturligvis skape en helt annen dynamikk enn om du sier til deg selv ”Dette er for vanskelig, og dette klarer jeg ikke.”
 • Referanser handler om det vi har opplevd tidligere i livet, både av positiv og negativ karakter. Istedenfor å dvele ved det negative, så kan være viktig å finne fram til ressursene i det som skjedde. Dermed kan det bidra til positiv læring både for deg selv og andre.

Tekst: Turid Torbergsen, daglig leder av TCI – The Coaching Institute.