En ung nyansatt har kanskje ikke fast stilling, og vil derfor gjøre sitt ytterste for å kunne få det. Hvis du som leder da ikke er våken, kan det resultere i en veldig stresset jobbhverdag for den nyansatte, som igjen kan føre til utbrenthet. Her er de unges egne råd til deg som leder:

1.

Som leder kan du vurdere hva du belønner og ikke. Bør det alltid verdsettes å ha tusen baller i luften og jobbe overtid hele tiden? Ledere bør bli flinkere til å bidra til balanse og forhindre en konkurransedyktig atmosfære på jobben.

2.

Sørg for at personalet har fri på fritiden. Ikke forvent at de ansatte svarer på arbeidsrelaterte spørsmål eller e-poster utenom arbeidstiden.

3.

Bli mer bevisst på hvordan de enkelte medarbeiderne har det når de blir stresset. Hvilke tegn er synlige? Hvilke kan merkes på andre måter? Som ny på arbeidsplassen eller i bransjen liker man ofte ikke å ta opp spørsmål om trivsel med lederen. Derfor er det viktig at lederen selv følger med og spør jevnlig. Ta deg god tid og ha en samtale over en kaffe eller en lunsj.

4.

Ta medarbeidernes ve og vel på alvor. Ha en åpen og ærlig dialog. Spør hvordan vedkommende har det, både på jobb og hjemme. Vær sensitiv og empatisk, spesielt hvis en ansatt flagger at det har vært stressende eller høy arbeidsbelastning over lang tid.

5.

Dersom en medarbeider gir uttrykk for at hen er stresset, er det alltid leders ansvar å løse eventuelle problemer sammen med den det gjelder. Ledere bør forstå sitt eget ansvar overfor sine ansatte og ikke overføre ansvaret til dem. Støtt de ansatte med bedre planlegging og organisering av arbeidsoppgavene.

6.

Hvis du er i ferd med å bli utbrent, kan det hende du trenger hjelp til å stoppe opp og omprioritere. Lederen skal alltid være en støtte, og helse må alltid komme før produktivitet eller lønnsomhet. Uten friske ansatte eksisterer ingen av de to.

7.

Et stort problem er at mange arbeidsgivere ikke har kunnskap eller kompetanse om stressmestring, utbrenthet eller rehabilitering. Som leder er det å innse dette og å ville lære om det, en nøkkel for å lykkes med å redde dine ansatte fra sykdom. Få for eksempel hjelp fra HR, gå på kurs og gi ansatte innflytelse over sin arbeidssituasjon. Som leder har du alltid det øverste ansvaret for at dine ansatte har det bra. Å være åpen, empatisk og løsningsorientert får deg langt.

Les også: Utbrenthet handler om arbeidsmiljø - ledernytt.no

(4 av 10 unge arbeidstakere som møter veggen gjør det på grunn av dårlig ledelse. Hele 3 av 4 unge sier de har opplevd å bli utbrent eller vært nære på å møte veggen, og ingen faktorer betyr så mye som dårlig lederskap. Det viser den årlige kartleggingen av unge i arbeidslivet (2022), Young Professional Attraction Index (YPAI) fra Academic Work.)

Tekst: Redaksjonen i LederNytt  Foto: Istock.com  Kilde: chef.se