1. Gå fra penger til mening

Økonomen Milton Friedman sa at formålet til en organisasjon utelukkende er å skape fortjeneste for aksjonærene. Dette stemmer ikke lenger i en verden av sykdom, gjeld og disrupsjon. Forskningen min viser at selv om 87 prosent av ledere er enige i at formålet må være mer enn fortjeneste, er det bare 25 prosent som leverer på en multi-interessentmodell i dag. Utfordringene for ledere fremover, i takt med at de får et nytt, mer ansvarsfullt mandat, er å tenke nytt rundt hva som gjør at organisasjoner lykkes.

2. Gå fra skalering av effektivitet til skalering av intelligens

Spørsmålet er om du er klar til å vinne fremtiden eller å bli disruptet av den. Det tjuende århundret handlet om å skalere effektivitet og gjøre ting riktig, heller enn å gjøre de riktige tingene. Morgendagens vinnere kommer til å skalere intelligens, ideer og kreativitet, og ledere vil ha fokus på å utvikle nye og flere ferdigheter blant medarbeiderne. Jeg kaller dette ROI – ikke return on investment, men return on intelligence. Alle organisasjoner sier at de ønsker å investere i nye måter å jobbe på og å skape store transformasjoner i 2020, men samtidig har de store mangler når det gjelder ferdigheter til å oppnå dette.

3. Gå fra kontroll til tillit

Det er ikke lenge siden tillitt ble ansett som en «myk faktor» i business. Forbindelsen til et firmas verdier har alltid vært der, men den har ikke vært tydelig. Slik er det ikke lenger. Jeg definerer tillit som en trygg relasjon i ukjent farvann. Det ligger til grunn for alle handlinger, relasjoner og transaksjoner. Tillitt har de siste månedene blitt alfa og omega for ledere. Men kan de bygge opp igjen årevis med forvitret tillit? Ifølge Edelmans Annual Trust Barometer sier mer enn 58 prosent av respondentene at de ikke stoler på at organisasjoner gjør de riktige tingene, og 20 prosent ville stolt mer på en fremmed enn sin egen sjef. George Orwell hadde kost seg i vår verden. Falske nyheter, falske fakta, internettkrigføring med memer, databrudd og digital manipulering av valg. Ifølge McKinsey rapporterer ti av femten bransjesektorer at de opplever lavere tillit enn for tre år siden. Omgjort i penger vil et detaljhandelselskap som i dag er verdt 30 milliarder dollar, potensielt tape 4 milliarder dollar i fremtidig inntekt som følge av lavere tillit.

4. Gå fra å «gjøre digitalt» til å «være digital»

Tesla begynner med forsikring. Google med kredittkort. Amazon begynner med alt mulig. «Business as usual» er ugjenkallelig forbi. Nå må ledere mestre det nye konkurranselandskapet. Dette betyr at organisasjonen din konkurrer på læring, økosystemer, kreativitet og motstandskraft. For å vinne i dag og i morgen må ledere gå fra å «gjøre digitalt» til å «være digitale». Dette betyr å skape friksjonsfrie, personlig tilpassede og prediktive opplevelser for kunden på utsiden, og å bruke prediktiv analyse på innsiden. DBS Bank i Singapore er et eksempel på dette. De re-designet sin tradisjonsbundne kultur helt fra grunnen av ved å bli en «startup med 26 000 personer» og en kundefokusert, datadrevet læringsorganisasjon som skaper digitale plattformer for global ekspansjon.

5. Gå fra #Meg til #Oss

Hvorfor er bare fem prosent av verdens land ledet av kvinner, og mindre enn tre prosent av administrerende direktører på FTSE 100 Index kvinner? Det er umulig å utnytte kraften i mangfold hvis kvinner ignoreres som potensielle fremtidige ledere i organisasjoner. Alle organisasjoner må prioritere tre ting for å vokse: forskjeller, divergent tenkning og mangfold. I tillegg har pandemien vist oss at dagens lederskapsmodell ikke fungerer lenger, og har gitt oss tre måter å endre oss på: færre mikroledere og flere makroledere, flere etiske ledere (eksempel Jacinda Ahern og Angela Merkel) og å vinne gjennom empati.

Organisasjoner som konkurrer på motstandsdyktighet, empati og kreativitet, vil få størst verdi når forskjeller, divergent tenkning og mangfold ikke bare er tanker de har, men anerkjennes og feires. Det er tydelig at folk ønsker verdier på arbeidsplassen, og dette starter med å gå fra et «meg»- til et «oss»-tankesett.

Disrupsjon driver nyskapning

På spørsmål om hvordan ledere kan finne muligheter i motgang, tenke nytt rundt business og finne nye måter å vokse på, er Mauri tydelig i sitt svar. Han mener at fremtiden allerede er her for ledere. Selv om mye «gammel praksis» fortsatt er virkeligheten, endres næringslivet svært raskt, noe som krever at ledere endrer seg i takt med dette hvis de skal forbli relevante.

– Jeg kaller det å være i en konstant «betatilstand». Hvis jeg skal gi ett råd til ledere og organisasjoner, må det være dette: omfavn eksisterende verktøy for kunstig intelligens (AI) og bruk dem til å skape virksomheten på nytt hvis du ønsker å vinne fremtiden. Ernest Hemingway skrev at endring skjer på to måter – gradvis, og deretter plutselig. Det eneste som er sikkert, er at alt er usikkert. Usikkerheten drives av den kraftfulle kunstige intelligensen som allerede er tilgjengelig – og ledere som ignorerer dette, blir raskt gårsdagens nyheter. På bakrommet har allerede digitale giganter som Amazon, Google og Microsoft gjort om hele forretnings- og driftsmodellen sin slik at den sentrerer rundt programvare, data og AI for å skape en helt ny type organisasjon.

– Tankesettet må endres i hele organisasjonen. Det handler ikke lenger om return on investment, men om return on intelligence. Royal Dutch Shell annonserte for eksempel nylig at de nå tilbyr medarbeiderne et nettbasert program for å lære AI-ferdigheter. Dette gjøres gjennom plattformen Udacity, som har lansert et «AI Leadership Program» for å hjelpe ledere å endre hvordan organisasjonene driver og konkurrerer.

Snu motgang til fordeler

– Hvis jeg stilte deg spørsmålet: Hva er den ene tingen du kunne gjort annerledes i dag for å hjelpe organisasjonen med å tilpasse seg den nye virkeligheten? – hva ville du svart? Disrupsjon har blitt en hverdagsrealitet, så det å endre bedriftskulturen til en mer fleksibel, risikotolerant og eksperimentell kultur er dette tiårets største mulighet og utfordring i business. Virksomheter som utnytter et disrupsjonstankesett på en rask og omfattende måte, kommer til å transformeres i et tempo som gjør at konkurrentene bare ser støvskyen etter dem. Det innebærer å starte det nye spillet før det gamle er over – å være i kontinuerlig transformasjon.

– I dagens omskiftelige virkelighet vil mange virksomheter veksle mellom å være i fire faser, avhengig av hvordan de har blitt påvirket av pandemien: gjenvinne tapte inntekter, bygge driften på nytt, tenke nytt rundt organisasjonen, og gå fra å tenke digitalt til å være digital. Forskningen min viser at de beste lederne har et disrupsjonstankesett som kjernen i beslutningene sine. Med så mange usikre faktorer er det på tide å stille seg selv spørsmålet: ønsker å du bare å overleve, eller ønsker du å vokse?

– Én av tre medarbeidere mener at jobben deres ikke vil eksistere om noen år på grunn av AI og automatisering. Med så mange ukjente faktorer, hvordan kan virksomheter, enkeltpersoner og samfunnet som helhet vinne? Dette er ikke tiden for å ha en «vent og se»-holdning. Som endringsagenter må ledere ha et mer ekspansivt syn på organisasjonens ansvar, og må jobbe sammen for å sikre at alle opplever vekst, nå og i fremtiden, avslutter Mauri.

Tre perspektivendrende spørsmål som kan bidra til å tenke nytt rundt disrupsjon:

1. Ny vekst: I hvor stor grad har firmaet lyktes med å skape nye produkter, tjenester, markeder og forretningsmodeller? Dette inkluderer den viktigste målefaktoren: prosentandelen omsetning utenom kjernevirksomheten som kan tilskrives nye vekstområder.

2. Omforming av kjernevirksomheten: Hvor effektivt har virksomheten tilpasset den tradisjonelle kjernevirksomheten sin til endringer eller disrupsjoner i markedene, og dermed gitt virksomheten nye bein å stå på?

3. Økonomi: Har virksomheten gode finansielle resultater (og evt. børsresultater), eller har den snudd fra tap eller treg vekst til å få virksomheten på rett spor igjen?

Fem måter å overleve en disruptet fremtid på

1. Gå fra penger til mening
2. Gå fra skalering av effektivitet til skalering av intelligens
3. Gå fra kontroll til tillit
4. Gå fra å «gjøre digitalt» til å «være digital»
5. Gå fra #Meg til #Oss

 

Terence Mauris tips til podcaster og bøker:

  • The Leader’s Mindset: How To Win In The Age of Disruption av Terence Mauri
  • Beyond Great: Nine Strategies for Thriving in an Era of Social Tension, Economic Nationalism and Technological Revolution (BCG)
  • Humanocrocy av Gary Hamel og Michele Zanini
  • Podcast: Masters of Scale 
  • Podcast: Hack The Future
  • Podcast: Disrupt Yourself
Om Terence Mauri:
Jobb/erfaring: Grunnlegger av Hack Future Lab, en global tenketank som hjelper ledere å skalere inn i fremtiden på en fleksibel, modig og motstandsdyktig måte. Han er en av verdens fremste ledelsestenkere og forfatter av boken «3D Leader: take your leadership to the next dimension». Han holder foredrag over hele verden om å skape vekst gjennom disrupsjon og snu motgang til fordel.

 

Tekst: Inger Lise Kontochristos Foto: Privat og Istock.com