Det krever mot å håndtere konflikter, men det er en nødvendighet du ikke kommer unna. Etter hvert, når du har gjort det noen ganger, vil det kjennes lettere. Her får du råd for hvordan du kan gjenkjenne konflikter og uenigheter, samt hva du kan gjøre for å forebygge og ta tak i det.

Konflikt eller uenighet

Først og fremst må man skille mellom uenighet og konflikt. Gjør det klart at før du tar en beslutning, er det viktig at alle synspunkter legges på bordet. Det er viktig at folk er uenige, tenker ulikt og kommer med forskjellige argumenter. Men hvis du merker at det er umulig å bli enige, må dere gå videre. Alle er da nødt til å jobbe i samsvar med din beslutning.

Konflikt handler om følelser. De kan utløses raskt, uten nødvendigvis noen åpenbare årsaker. At man er forskjellige personlighetstyper, kan skape knirking. Løsningen er gode tilbakemeldinger basert på tillit, og å skape forståelse for forskjellene i gruppen. Få frem at alle er like viktige for gode resultater i teamet.

Les flere artikler om konflikthåndtering her!

Snakk om det

Mange konflikter utløses av misforståelser og dårlig kommunikasjon. Ofte tør vi ikke å spørre, men antar i stedet: «Jeg tror at...» Gå foran med et godt eksempel, vær tydelig og ærlig. Våg å spørre hva som menes. Sett også grenser for hva du tåler og gjør det klart hvor du står.

Hvis intuisjonen din sier at det er en konflikt, spør direkte, både i gruppen og individuelt: Hvordan kan vi løse dette? Se hva som skjer når du har brakt konflikten frem i lyset. Snakk også med hver enkelt, og lag deg et bilde av deres følelser og behov. Sett partene sammen, ofte kommer de selv med en løsning, eller du kan hjelpe dem underveis. Hvis dere ikke kommer videre, bring inn ekstern hjelp. Det kan være de ansatte trenger mye støtte underveis i denne prosessen, sørg for at de får den hjelpen og støtten de har behov for.

Gjenkjenn forskjellige konflikter

 • Individuelle konflikter: Hvis for eksempel to personer er uenige om hvilken metode som skal brukes, eller de misliker hverandre av andre grunner, hjelp dem til å finne en måte å jobbe sammen på som er tålelig for begge parter. Her er respekt et nøkkelord.
 • Konflikt på gruppenivå: Det kan innebære ressurser som må deles og forhandles om. Ikke glem at hver enkelt er en del av en helhet. Kanskje du er nødt til å omprioritere.
 • Kompetansekonflikter: Ulike kompetanser kan oppfattes å ha ulik status. Dere er et team med et felles oppdrag, der alle er like viktige.
 • Maktkonflikter: Folk har ulike behov for makt og kontroll. Dersom to personer med maktbehov jobber sammen, kan det fort bli utfordrende. Hjelp dem å bruke konstruktive tilbakemeldinger og uttrykke deres virkelige behov.

Spørsmål som kan forhindre konflikt

Bruk spørsmålene individuelt og i teamet. Svar "ja", "nei" eller "noen ganger" på følgende spørsmål:

 • Får du nok intellektuell stimulering i teamet?
 • Kommer du med gode beslutninger?
 • Jobber du på en tilstrekkelig strukturert måte?
 • Utnytter du kompetansen din på en god måte?
 • Får du inspirasjon og erfaringer fra de andre?
 • Deler du inspirasjon og erfaringer med teamet?
 • Tror du teamets nivå av kreativitet og læring er høyt?
 • Kan du ta opp vanskelige ting og snakke åpent om dem?
 • Føler du at lederen og teamet oppmuntrer og gir gode tilbakemeldinger?
 • Føler du deg sett av de andre i teamet?

Les ogå temaserien:  Teamledelse - ledernytt.no

Tekst: Redaksjonen LederNytt  Foto: Istock.com  Kilde: chef.se