Uheldige konsekvenser

Opplevd uhøflig atferd på arbeidsplassen er ofte relatert til fysisk og psykisk sykdom, søvnproblemer, stress og økt risiko for utbrenthet. I tillegg lider kreativitet og produktivitet, samtidig som kundene forsvinner og ansatte sliter i et arbeidsmiljø som blir stadig mer giftig.

Et problem er at uhøflig atferd er vanskelig å definere og få tak i. Det noen oppfatter som en spøk, kan av andre tolkes som frekk og grenseløs oppførsel. Hvis en slik atmosfære normaliseres og får råde på arbeidsplassen, kan det være vanskelig å ta det opp for de som tar seg nær av det.

Ta tak i problemet

Et første skritt kan være å synliggjøre fenomenet og atferdsproblemene. Vis hvilken betydning og konsekvenser uhøflig oppførsel faktisk har. Gå foran med et godt eksempel, innfør nulltoleranse for respektløs atferd og ta opp temaet i medarbeidersamtaler. Få folk til å behandle andre slik de selv ønsker å bli behandlet.

Det vil alltid være slik at ikke alle alltid uttrykker seg på den måten man helst ønsker, men det viktigste er at du begynner å jobbe med problemet. Heldigvis er det sånn at det er mulig å snu negativ atferd på jobben til en positiv trend. Høflighet og glede har en bemerkelsesverdig evne til å spre seg.

Dette er uhøflig oppførsel på jobben:

  • Stille spørsmål ved andres kompetanse
  • Kyniske og nedlatende kommentarer
  • Ekskludere kolleger fra fellesskapet
  • Fiendtlig kroppsspråk
  • Himle med øynene
  • Ha en kort og kjølig tone
  • Ikke gi ros eller tilbakemeldinger
  • Stille veldig personlige og påtrengende spørsmål

Les også: Ta kontroll over vanene dine – skap et bedre arbeidsmiljø - ledernytt.no

Tekst: Cecilie Hammernes  Foto: Istock.com  Kilde: chef.se