Jobber sammen i team

Organisasjonscoachen fra RiksTV forteller at den nye måten å arbeide på innebærer at de jobber mer sammen i stedet for parallelt på forskjellige avdelinger. Siden 2012 har RiksTV beveget seg bort fra fossefallsprosjekter, mange overleveringer og avdelinger til autonome tverrfaglige team og hyppige leveranser.

- I 2012 hadde vi med i strategien vår at vi skulle bli mer smidig og tilpasningsdyktig. I 2015 var det et uttalt mål og i 2016 gjennomførte vi en større omorganisering og siden da har vi hatt den strukturen vi har i dag.

- Når vi egentlig begynte med dette kommer litt an på når vi begynner å telle. Det har vært et fokus hos oss ganske lenge. Vi så at det var nødvendig for å kunne konkurrere. Nå jobber vi sammen alle sammen mens ledergruppen fungerer som et eget team som skal sikre at alle jobber sammen mot et felles mål. Det er ingen avstand mellom de som jobber i team og lederen. Vi jobber med de ansatte i maksimalt fire måneder om gangen for å finne ut hvilke tiltak som er de riktige, hvorvidt vi har satset riktig eller må gjøre justeringer underveis. Ting kan endre seg veldig raskt.

- Ledelsesstrukturen er absolutt veldig flat. Vi er omtrent 100 personer på hovedkontoret og ingen har egne kontorer. Vi arbeider sammen i tverrfaglige team. Medarbeiderne har mye ansvar og et stort mandat.

Fra IT-bransjen til alle fagfelt

Falkberger, som selv kommer fra IT-bransjen og er utdannet som ingeniør i datateknikk ved Umeå Universitet i Sverige, tror denne måten å jobbe på kan være gunstig innenfor mange andre bransjer.

- Det vi gjør er veldig spennende, men det hadde passet bra også innenfor mediebransjen, finansbransjen, konsulentbransjen og flere andre bransjer. Alle bransjer er i endring, også de som tidligere ikke var det.  Agil ledelsesfilosofi gjør det mulig å håndtere endringer og kompleksitet som skjer på en veldig god måte. Det er viktig på mange måter.

- Ideen kommer fra IT-bransjen. Det ble utgitt et manifest i 2002 fra IT-bransjen. IT-bransjen opplever mye kompleksitet og raske endringer. Manifestet innebar blant annet mer fokus på personer og samspill fremfor på prosesser og verktøy, mer fokus på programvare som virker fremfor omfattende dokumentasjon, mer samarbeid med kunden fremfor kontraktsforhandlinger, større prioritet på å reagere på endringer fremfor å følge en plan. Det handler om måten vi gjør ting på og det er noe vi kan gjennomføre på alle fagfelt. Det er viktig og riktig for de fleste. I dag opplever de fleste bransjer økt kompleksitet og internasjonalisering.

- I alle bransjer kan man arbeide selvstendig sammen i tverrfaglige team med tydelige mål og man kan trekke i samme retning. Våre team har ganske mange fullmakter til å ta beslutninger og mange av de beslutningene som blir tatt blir tatt ute i teamene.

- Åpenhet er en del av kulturen og vi arbeider i veldig korte sykluser slik at vi så fort som mulig kan se at vi er på riktig vei og har muligheten til å justere kursen. I de store og mer krevende prosjektene har vi fire måneders sykluser, men vi prøver å gjøre syklusene så små og så enkle som mulig. Vi prøver å finne ut om vi har et bra produkt før vi har laget det og tester i liten skala før vi investerer noe i det. Dermed klarer vi å gjøre risikoen så liten som mulig.

Økt kundetilfredshet og medarbeidertilfredshet

RiksTV har så langt hatt stor suksess med sin nye måte å jobbe på og har opplevd både økt kundetilfredshet og økt medarbeidertilfredshet. Falkberger kan blant annet vise til gode resultater på BIs kundebarometer

- Det har vært veldig tydelig. På kundebarometeret ble vi best i bransjen i 2018. Historisk sett har vi ligget ganske lavt tidligere, men vi har blitt kontinuerlig bedre hvert eneste år. Medarbeidertilfredsheten har alltid vært høy, men har blitt litt høyere for hvert år. På den siste målingen var meget bra. På en skala fra en til ti lå snittet hos oss på 9,1.

Dette er agile ledelse

 • Agility betyr smidighet eller bevegelighet og kan forklares som tilpasningsdyktighet
 • Ha fokus på mennesker - kunder og medarbeidere
 • Bygg og lev en kultur basert på åpenhet, læring og tillit
 • Sette tydelige felles mål som de ansatte selv kan finne måter til å nå
 • Tro på at alle kan utvikle seg og vokse
 • Du er coachene og tjenende i ditt lederskap
 • Du gir tillit og er transparent

Slik kan bedriften bli mer agil

 • Vær kundeorientert mer enn eierorientert, fornøyde kunder er lojale og det vil gi deg resultater
 • Ha fokus på læring og eksperimentering, gjør det trygt å feile og test i liten skala først
 • Involvere medarbeiderne i strategi og viktige beslutninger, gjør informasjon tilgjengelig
 • Ha fokus på indre motivasjon framfor belønningssystemer (indre motivasjon er motivasjon basert på medbestemmelse og arbeidsglede framfor ulike type av belønningssystemer som bonuser eller lønnspålegg)
 • Ha tillit og gi medarbeiderne mer ansvar framfor å fokusere på kontrollrutiner og rapportering
 • Ha fokus på rask tilpasning framfor nøye planlegging. Det er viktigere å ikke planlegge for detaljert og ikke for langt framover. Planlegg i korte sykluser og vær klar til raske endringer.

TEKST: STEINAR STEINKOPF SUND        FOTO: RIKSTV