Her er noen innspill til hvordan du kan gjøre din bedrift mer levende:

  1. Etabler en årlig Inspirasjonsplan der 2 eller 3 medarbeidere går sammen om å planlegge neste års inspirasjonsaktiviteter. Ha en klar strategi for gruppen, med faste møter, innsamling av ønsker fra resten av organisasjonen og sett på agendaen: humor og begeistring, helse og velvære, kreativitet og kommunikasjon. Inviter ulike foredragsholdere og samarbeidspartnere til å holde innlegg innenfor de ulike områdene 4-6 ganger i året.
  2. Etabler interne Arbeidsgrupper på 3-4 medarbeidere som jobber konkret med bestemte utviklingsområder i bedriften. Ha en klar strategi for gruppen med fokus på fremgang og sørg for å rapportere fremgangen til lederne i organisasjonen og del den med de andre på avdelingsmøter og allmøter.
  3. Reduser bruken av e-post og ha mest mulig Personlige Kommunikasjonsrutiner som formidler de nyeste aktivitetene og endringene i organisasjonen. 
  4. Etabler en intern Opplæringsgruppe som har ansvar for å evaluere og opprette gode rutiner for opplæring og kompetanseutvikling i organisasjonen. Sørg for at opplæringsgruppen blir gitt ansvar for å informere på avdelingsmøter og allmøter.
  5. Ha kontinuerlig fokus på Kompetanseutvikling i bredeste forstand; ha et åpent sinn og vær utforskende, ingen blir utlært på detaljnivå innenfor alle eksisterende kompetanseområder. Vær ydmyk nok til alltid å kunne bli litt bedre.
  6. Løft standarden på Medarbeidersamtalene og bruk disse til å skape oppslutning rundt bedriftens visjoner og utviklingsmål, inkludering og medvirkning, og følg opp disse samtalene på en måte som anerkjenner hvert enkelt individ på arbeidsplassen.
  7. Trekk inn eksterne Samarbeidspartnere som utfordrer, stimulerer og bekrefter behovet for utvikling. Vær modige nok til å kunne drøfte ubehagelige ting som holdninger og følelser knyttet til uheldige erfaringer og start på nytt.
  8. Slutt å nøle; get started, get involved and make positive changes.

anne marie monsen.jpgTekst: Anne Marie Monsen.