For mange ledere er arbeidet med budsjettet slitsomt og angstfylt. Men utsetter du arbeidet for lenge, risikerer du bare selv å bli straffet. Det samme gjelder om du overgir en del av arbeidet til økonomisjefen.

Glem ikke at du skal leve med ditt budsjett i 365 dager. Det er ut i fra budsjettet som målene dine settes – de som du blir målt ut i fra kanskje hver uke, eller hver måned neste år.

I det lange løp kan en mislykket budsjettplanlegging påvirke din lønn, og til og med din karriere negativt.

Budsjettarbeid kan bli nøyaktig så komplekst som du gjør det til. Men 3 grunnleggende regler er:

  • Vær målfokusert. Det er lett å miste fokus ved å gå for dypt i detaljer. Kom frem til ett oversiktlig mål for neste år (øke salget, for eksempel, eller generere helt nye inntekter) og holde deg til det.
  • Glem ikke laget. Prøv å inkludere dine team-medlemmer i budsjettarbeidet. Diskusjonen stiller flere krav til diplomati fra din side, men det kan være verdt det: Dine medarbeideres detaljkunnskaper er gull verdt. 
  • Vurder dine antagelser. Enkelt forklart går budsjettarbeid ut på å: a) utgå fra eksisterende data, b) legge til dine antagelser og c) skape en realistisk planlegging. Forbered deg på å måtte forsvare dine antagelser for ledergruppen og dine lederkolleger – som høyst sannsynlig er ute etter en større bit av kaken til seg selv. 

Seks råd for bedre budsjett.

  1. Se helheten. Argumenter ut i fra de ovenstående målene for virksomheten.
  2. Vær realistisk. Argumenter imot om ledelsen vil gi deg et stort budsjett – tenk på at du kommer til å måles mot det i ett helt år.
  3. Gjør en flott og pedagogisk oppstilling så slipper ledergruppen eller styret å føle seg dumme.
  4. Forbered argumentene. Løft frem både fordelene og ulempene ved forslaget ditt.
  5. Regne, regne, regne. Du må kunne dine tall. Når kommer din foreslåtte satsning til å gi lønnsomhet? Hvordan påvirker det virksomheten om ditt budsjett går igjennom?
  6. Påvirk beslutningen. Del dine tanker og forslag til de rette menneskene. Det gir deg også en mulighet til å forberede deg på spørsmål.

Her er noen vanlige feil man bør unngå ved budsjettarbeid:

Budsjettprosessen blir altoppslukende: Et budsjett er ikke en krystallkule, men en forventning av hvilke inntekter og kostnader som kommer.

Detaljeringsnivået blir for høyt: Prosessen kan bli for kompleks hvis detaljeringsnivået er for høyt.

Det er viktig å huske at et budsjett er et verktøy for å forutse inntekter og utgifter, og det bør ikke være så detaljert at det blir for komplisert å følge opp.

Tekst: Cecilie Hammernes  Illustrasjon: Istock.com  Kilde: Chef.se