For hva er det som bokstavlig talt bestemmer våre sterke og svake sider? Er det en selv, eller er det de ”andre” vurderer? Og hva er egentlig en svak side? Eller en sterk side? Og hva mener vi med begrepet ”side”? Mulig dette bare er semantikk og morsom ordbrekking ifra ”min side”, men la meg gi deg et eksempel.

Jeg kjenner en leder som noen synes er tydelig, direkte, frittalende og ikke minst nytenkende. De ser på dette som noen av hans sterkeste sider. Andre igjen opplever han som påstålig, lite lyttende, overkjørende og sågar arrogant. Det interessante her, er at han faktisk gjør og sier nøyaktig det samme. Men det blir åpenbart oppfattet helt forskjellig. Så da blir min foreløpige oppdagelse at en ”side” handler om en subjektiv oppfattelse i forhold til vår atferd. Og om noe der oppleves som sterkt eller svakt, handler i utgangspunktet ene og alene om mottagernes fortolkning og den påfølgende respons.

Så når jeg definerer et annet menneskes atferd som ”svak” eller negativ, så sier det i bunn og grunn bare noe om meg og hvordan jeg oppfatter atferden til den andre. Og ikke noe som helst om dette (med)mennesket og hans eller hennes ulike sider. ”Svak i forhold til hva?” pleier jeg å spørre om. Og får sjelden svar.

Så mine foreløpige konklusjoner i dette tanke- og refleksjonsarbeidet er:

  • Det er ikke spørsmål om hva som bestemmer dine svake eller sterke sider. Det handler for det meste om hvem som bestemmer det!
  • Ofte er de såkalte svake sidene noe som utfordrer og treffer mottagerne på deres ”svake”, ubearbeidede eller manglende sider.
  • Når vi opplever andres sider som sterke, er det gjerne et uttrykk for at vi tåler, liker og aksepterer det vi blir ”utsatt” for, eller at den det gjelder gjør noe vi selv ikke tør, vil eller selv klarer.

Så mitt innspill eller sågar poeng denne gangen er egentlig såre enkelt: vi har ingen sterke eller svake sider. Men våre såkalte sider, som primært handler om vår atferd, kan oppleves av andre som sterke eller svake. Eller begge deler- gjerne samtidig. Eller ikke.

Så derfor burde dette innlegget egentlig hatt som (alt for lang) overskrift: Hva er egentlig våre sterke og svake sider som menneske (et uttrykk for),og hvor kommer de (faktisk) ifra ?

Ha en ettertenksom dag!

Tekst: Frode Dale, forfatter, ledelsesrådgiver og lederlos / Foto: Ingar Næss Studiof2.no