«Shocking rules»

Taylor har selv skrevet boken How Great Organizations Do Ordinary Things in Extraordinary Ways. Han er også medgrunnlegger av magasinet Fast Company og har skrevet bestselgerne Mavericks at Work og Practically Radical, der det handler om å se på hva ulike bedrifter gjør for å skille seg ut i mengden og bygge sterke, originale organisasjonskulturer. 
«The moment I encountered Horowitz’s argument in support of shocking rules, I realized that it explained so many of the fascinating, colorful, one-of-a-kind practices at so many of the high performing organizations I’ve studied”, skriver Taylor.
Taylor har sett på innovasjonskultur og hvordan radikale tankesett ofte er med å befeste bedrifters markedsposisjon. 
Et eksempel er “Detroit-based Quicken Loans, the hard-charging financial-services company that began as a digital disruptor, is now the largest originator of home mortgages in the country. Its culture is obsessed with a non-negotiable rule: Every customer phone call or email must be returned on the same day it is received — even if it arrives minutes before an employee is about to leave”, skriver Taylor. 

CHIFF Champion

Taylor møtte en gang en leder som hadde hatt tittelen «CHIFF Champion». Hennes rolle i bedriften hadde gått ut på å undersøke alle regler og praksis, for å se om det levde opp til en «CHIFF»- standard. Ansatte kunne også kommentere om ulike prosedyrer kvalifiserte for CHIFF- standarden. De kunne finne på å uttale: «This doesn’t feel CHIFF» eller «Can’t we make this more CHIFF?”.  
“Everywhere I went — whether I was hanging out with products designers or the IT staff or the CFO — everyone would question whether a particular product, or process, or meeting was CHIFF. What’s CHIFF? It stands for clever, high quality, innovative, friendly, and fun, and it was an ethos that was meant to infuse every aspect of how the company did business — from its games to its hiring process to its meetings to how the offices were designed” skriver Taylor. 

Positive bieffekter

Kanskje har en moderne, original og unik organisasjonskultur mange flere positive bieffekter enn bare for få år tilbake? For eksempel kan det være noe å skrive om i sosiale medier og bedriftens content marketing? 
“Horowitz’s argument is as simple as it is powerful: You can’t create something unique and compelling in the marketplace, unless you first create something unique and compelling in the workplace. Truly great organizations work as distinctively as they hope to compete”, skriver Taylor. «Distinctively» betyr karakteristisk, spesielt eller utpreget, noe som skiller seg ut i mengden. Noe som særpreger din bedrift og kjennetegner den på en helt spesiell måte. 
Dette kan også gjøre at organisasjonen tiltrekker seg de riktige kandidatene og kundene, som kan identifisere seg med organisasjonen. Dette er ikke nytt innen markedsføring, men det er kanskje nye måter å gjøre det på og nye effekter? 
Hva er som gjør organisasjonen din unik? Hva er det som skiller dere ut i markedet? Har du en god historie å fortelle ditt publikum? Kanskje har du noe å fortelle som skaper merverdi både til mottagerne og din egen bedrift gjennom sosiale medier og andre relevante kanaler? Når du skaper verdier for andre, skaper du verdier for bedriften. 

Tekst: Anne Marie Monsen

https://hbr.org/2019/12/to-build-a-strong-culture-create-rules-that-are-unique-to-your-company?ab=hero-subleft-3