Du har kanskje lyst til å lede et selskap en dag. Kanskje du allerede er en «up-and-coming» leder. For å bli leder, er du nødt til å oppdages på et eller annet tidspunkt. Da er du nødt til å gjøre noen grep som setter deg i den posisjonen.

Hvordan setter du deg selv i stand til å bli oppdaget som den neste lederen i selskapet? Hvorfor skal du velges fremfor andre kandidater?

Noen få, konsekvente grep kan løfte deg opp fra rollen som «vanlig» ansatt og utvikle ditt lederskapspotensial, slik at du står frem og blir lagt merke til som fremtidens leder. 

1. Vær en lagspiller.

Ifølge Center for Creative Leadership’s World Leadership Survey, en undersøkelse som spesialiserer seg på lederutdanning- og forskning, ser organisasjoner etter ledere som er samarbeidsvillige, inkluderende og lagorienterte. Å hjelpe teamet ditt med å håndtere risiko og konflikter, utvikle samhørighet og samarbeide på tvers av roller og fagområder, vil raskt skille deg ut overfor laglederne og lederskapet for øvrig.

2. Led fra rollen du er ansatt i.

Noen ganger er en tittel bare en tittel. En leder trenger ikke alltid å måtte bli identifisert ved hjelp av sin tittel. En av de aller vanskeligste tingene man kan gjøre - men som gjør at du blir lagt merke til i positiv forstand - er å lede selv om du ikke er formelt ansvarlig for arbeidet som gjøres. Å foreta eller foreslå grep for å lette kommunikasjonen innad i avdelingen eller ta på deg vanskelige og krevende arbeidsoppgaver gjør at du blir lagt merke til av de rette personene – de som vet hva lederskap går ut på og som vet hva som kreves. Den dagen ledere og mellomledere tar fatt på nye utfordringer i nye stillinger og roller, er sannsynligheten stor for at det nettopp er deg de tenker på til å fylle skoene i sin gamle posisjon.

3. Vær en ekspert, men vær åpen for å lære nye ferdigheter.

De fleste arbeidsplasser vil ha ekspertise og ansatte som er spesialister på visse felt. Og det å gjøre det bra i din nåværende rolle er en utmerket måte å bli lagt merke til blant lederne. Men det kan også være lurt å se deg rundt og lete etter ekstra ferdigheter og arbeidsoppgaver som du kan mestre på arbeidsplassen. Ett tips er å holde deg oppdatert på endringer i karrierefeltet ditt. Ledere vil legge merke til personer som viser seg villig og egnet til å utføre oppgaver på høyere nivå, og som er ivrige etter å lære mer og utvikle seg. Å ha flere ben å stå på er alltid en fordel.

4. Vær åpen for tilbakemeldinger og konstruktiv kritikk…

… og bruk det til å utvikle deg. Spør sjefen din, veilederen din eller din overordnede om tips, korrigerende feedback og konstruktiv kritikk. Det kan føles vanskelig, men det demonstrerer at du tar din egen, karrieremessige utvikling på alvor. Det viser samtidig at du er villig til å lære av feil og at du ikke vil gro fast på samme sted med nåværende ferdigheter og nåværende arbeidstittel. Når du får kritikk eller gjør en feil, eier du den erfaringen eller den kritikken. Be ledelsen din om å beskrive hva som ville vært den riktige måten å løse oppgaven på, slik at du får en klar forventning om hva de ville gjort i ditt sted. Da får du også et innblikk i deres lederskap og lederstil. 

5. Demonstrer en solid forståelse av kundens krav og behov.

Mennesker som ønsker å bli ledere ser alltid etter muligheter til å forbedre produkter og tjenester eller effektivisere og strømlinjeforme prosesser. Bruk enhver mulighet til å kommunisere med kundene dine, finn ut hva de ønsker og hvilke behov de har. Å identifisere måter virksomheten kan spare penger på, samtidig som man forbedrer kundeopplevelsen, blir lagt merke til av ledelsen fordi det får dem til å se bra ut. Samtidig kan det gi ledelsen ekstra fordeler i sine respektive karrierer, som alltid er velkomment.

6. Lær deg å kommunisere godt.

Du kommer ikke utenom god kommunikasjon. Fremtidige ledere skal lære å snakke og skrive godt. De skal formidle hva som må gjøres, hvorfor det skal gjøres og hvordan det skal gjøres, på en klar og tydelig måte. Snakk sant og med et presist spark, heller enn et følelsesladet spark, om utfordringer eller oppgaver selskapet står overfor. Og ikke minst kommunisere gode forslag til hvordan oppgavene kan løses eller til hvordan utfordringene kan håndteres.

Tekst: Anders Ballangrud / Kilde: succsess.com /  Foto: Istock.com