Dropp overdreven skjenking

Når alkohol blir ubehagelig skyldes det ofte at det drikkes for mye. Fulle kolleger er sjelden gøy og en jobbrelatert fest skal være hyggelig for alle, også de som av ulike årsaker ikke drikker.

– Moderat forbruk er det stor aksept for. I FHI undersøkelsen er det bare 17 prosent som mener at man må droppe alkohol helt og holdent i jobbsammenheng av hensyn til de som ikke drikker. Det er når det blir beruselse og større mengder, det blir problematisk, sier Ege.

– Samtidig er det er en kjensgjerning at alkohol får oss til å slappe av litt. Vårt budskap er ikke å kutte ut all alkohol på jobbrelaterte sammenkomster, men at man må ha en bevissthet på hvor grensen går. Sørg derfor for at de alkohol­frie alternativene er vel så gode, og tilgjengelige, som de alkohol­holdige. Det øker sann­synligheten for at flere vil føle seg inkludert.

LES OGSÅ: Unngå skandaler på julebordet

Tre enkle tips til julebordet eller jobbfesten

Snakk sammen på forhånd – og sørg for å ha en policy på alkoholbruk som er kjent blant alle ansatte

Vær kreativ med serveringen – tilby fristende, reelle alternativer til alkohol

Det er lov å tråkke feil og å dumme seg ut – men da er det også lov å snakke om det etterpå.

Kilde: pressemelding.