Gjør det trygt

Når følelsene eskalerer, forsikre andre om at du respekterer dem, og påpek verdier dere begge deler. Hvis det er noe på jobben som alle må respektere, men som ikke alle er enige om, vis omtanke for deres personlige valg og tro. Start samtalen med fakta om hva som skjer, og tilby dem muligheter til å stille spørsmål og dele sine meninger og tanker.

Vær nysgjerrig

I stedet for å avgjøre «hvem som har rett», forsøk å forstå verdensbildet til den andre personen. Still spørsmål og vis interesse. Hvis det er problemer med kommunikasjonen, spør direkte om det er et problem i din kommunikasjon eller om det er noe du har gått glipp av. Dette kan endre måten dere kommuniserer på. Ta informasjonen for hva den er. Observer, men ikke døm.

Start med fakta, ikke bedømming eller meninger

Se på fakta bak deres synspunkt. Hvis noen har en helt annen mening og nekter å følge selskapets retningslinjer, lytt aktivt til bekymringene og vis empati for hens tro. Samtidig som du selvsikkert, uten å være arrogant, forholder deg til reglene. Hjelp dem med å se utover personlig tro til det større bildet av deres rolle og ansvar.

Ikke fokuser på å overbevise

Ikke la hovedmålet ditt være å overbevise den andre personen. Oppmuntre i stedet til deling av ideer, og lytt før du svarer. Uttrykk dine synspunkter uten å fortelle at den andre tar feil eller få hen til å føle seg defensiv. Still spørsmål som oppmuntrer til å tenke på andre synspunkter uten å insistere på at de tar feil.

Vær skeptisk til ditt eget synspunkt

Samtaler fungerer best når du kommer inn med en kombinasjon av selvtillit og ydmykhet. Vær trygg på at du har et synspunkt som er verdt å uttrykke, men ydmyk nok til å akseptere at du ikke har monopol på sannhet – og at ny informasjon kan endre perspektivet ditt.

Ha din rett til å ha din mening

I stedet for å la andre bekrefte retten til din mening, ta ansvar for å validere deg selv. Hvis du er uenig med medarbeidere, husk at dette er lagkameratene dine. Dere har ganske enkelt forskjellige perspektiver og verdenssyn, noe som kan sette sterke følelser i sving. Lytt til det de kommer med, og svar deretter rolig og bestemt at ditt syn er annerledes enn deres.

Tekst: Cecilie Hammernes  Foto: Istock.com  Kilde: hbr.org