Her gir hun noen tips til hvordan man gjør det:

1 Samordne ressurser. «Sett av et budsjett for prosjektet. Vil man jobbe med Employer Branding, er det viktig å ta spørsmålet på alvor og tørre å satse.»

2 Bygg prosjektgruppe. «Ta inn kompetanse fra HR, marked, kommunikasjon og til og med andre avdelinger. På denne måten skapes delaktighet og garantier om at arbeidsgivervaremerket bygges innenfra og ut.»

3 Lag målbilde. «Finn fram en visjon av hva dere vil oppnå. Er det en større andel kvinner på ledernivå, å beholde flere talenter eller å bli Norges beste arbeidsgiver? Gjennom dette skapes medansvar og enda større engasjement.»

4 Tydeliggjør prosessplanen. «Hvem skal gjøre hva? Når, og i hvilken rekkefølge? Med en tydelig, synkronisert aktivitetsplan for annonser, arbeidsmarkedsdager, sosiale medier og så videre, blir det lettere for individene, samt hele organisasjonen å vite hva som forventes av hver og en.»

5 Avstemning. «Sett av tid for felles avstemningsmøter der gjennomførte og kommende aktiviteter diskuteres og planlegges.  Dette er en måte å åpne dørene mellom de ulike avdelingene på.»

LES OGSÅ: Rekruttering er en langsiktig ledelsesoppgave

Kilde: chef.se