Funnet kommer fram i en ny undersøkelse gjennomført av Norstat for AW Academy, som leverer profesjonell utdanning, omskolering og videreutvikling.

– Endringstakten i arbeidslivet er stadig økende. Vi vet at halveringstiden på kunnskap er fem år, så det du kan nå, kan være utdatert i 2026. Teknologiutviklingen og det grønne skiftet er de viktigste årsakene til dette, og pandemien har gjort at tempoet øker enda raskere, sier Johan Bäck Persson, administrerende direktør i AW Academy.

Endringsvilje før samarbeid og engasjement

76 prosent av landets største bedrifter sier i undersøkelsen at endringsvilje er den viktigste ferdigheten for deres medarbeidere å ha de neste 3-5 årene. Det er en suveren topplassering, med samarbeidsevner på andre plass (52%) og holdninger/engasjement på tredje (44%).

– En av grunnene til at endringsvilje er viktig for suksess i arbeidslivet er at tempoet i digitaliseringen i dag går så fort. I årene som kommer vil nettopp evnen til å lære nye ting være den egenskapen som betyr mest. Evnen til å lære henger tett sammen med at man har et åpent sinn om forandring og en ydmykhet knyttet til at man aldri er utlært og alltid trenger å lære mer, det vi kaller et «beginners mindset», forklarer Bäck Persson.

Les også: Megatrender øker sjansen for å lykkes med endringsledelse - ledernytt.no

Omskolering eller oppsigelse

Mer enn hver tredje bedrift sier at Covid-19 har økt behovet for annen kompetanse i virksomheten.

– Mange vil stå i valget om å bytte ut en stor andel av de ansatte – eller å omskolere de man har og fylle på med ny kompetanse internt. Det er ikke nødvendigvis verken billigere eller bedre å gå gjennom en stor oppsigelsesprosess og ny rekrutteringsprosess, særlig ikke om man har ansatte med stor endringsvilje, sier Bäck Persson.

34 prosent av nordmenn sier i en undersøkelse at de kan tenke seg å omskolere seg til en ny karriere og 8 av 10 regner med å bytte karriere minst en gang i løpet av arbeidslivet.

Om undersøkelsene

Arbeidsgiverundersøkelsen er gjennomført av Norstat i februar 2021, med 50 telefonintervjuer med base i Norges 500 største bedrifter. Arbeidstakerundersøkelsen er gjennomført av YouGov i februar 2021, med et representativt utvalg av befolkningen via et internettpanel med cirka 1000 respondenter.

Les også: «La omstilling ikke bare være vår strategi, men vår kultur!» - ledernytt.no

Kilde: pressemelding  Foto: Istock.com