Handler om endringsledelse

Automatisering handler ikke nødvendigvis først og fremst om teknologi, men om endringsledelse. For å få det til å fungere, må de ansatte forstå hvorfor og hvordan det lønner seg. Ledere må forklare fordelene med automatisering, slik at de ansatte forstår verdien av prosessen – uten at de skal være redde for å miste jobben. Det handler om tilgjengelighet – raskere, bedre og sikrere beslutninger.

Vis at dere har de ansatte med dere når automatisering presenteres. Legg inn myke verdier og vis hvordan dere kan bruke ressursene deres på andre måter. Forklar at det ikke vil påvirke de ansatte det første året, men at det kan skje endringer om for eksempel tre år, og at dere da kan planlegge for naturlige avganger, omplasseringer og karrieremuligheter.

Les også: Slik påvirkes menneskene i endringsprosessene - ledernytt.no

Kommuniser forventninger underveis

Når dere skal sette i gang med automatiseringen, start med det enkleste og minst kompliserte først. La disse prosessene vise at det fungerer og skaper verdi med en gang. Da blir det lettere og mer motiverende for alle parter å være med på utviklingen. Deretter kan dere sette i gang med mer kompliserte prosesser.

Mange er ofte forsiktige med å kommunisere forventede resultater underveis, og vil helst vente til de er ferdige og prosessen er en suksess. Men det kan være en stor feil å undervurdere informasjonsbehovet til ansatte mens automatiseringen implementeres. Det kan mye heller være en suksessfaktor å snakke om forventninger dere har underveis. Det kan føre til at forståelsen for prosessen øker, og at dere dermed vil jobbe mer som et team.

Les også: Temalserien om teamledelse

Lærdommer om automatiserte beslutninger

1. Det er et endringsprosjekt, ikke bare teknologi. Både ansatte og ledere må forstå nytten og verdien. Sett sammen et team med et sterkt medarbeiderperspektiv for å få riktig kompetanse (også juridisk). Dere kan for eksempel utvikle en e-tjeneste for metodestøtte, kompetanseutviklende foredrag og inspirasjonsseminarer om ny teknologi. Invester i både intern og ekstern kommunikasjon.

2. Endre strategi for teknologiutvikling. Utviklingen går raskt, ikke lås deg til én teknisk plattform. Ansett for eksempel en leverandør som selger roboter som en tjeneste, som kan være ansvarlig for å levere den nyeste og mest hensiktsmessige teknologien for å løse problemene.

Les også: Ta kontroll over en disruptet fremtid - skalere inn i fremtiden på en fleksibel, modig og motstandsdyktig måte. - ledernytt.no

Tekst: Cecilie Hammernes  Foto: Istock.com  Kilde: chef.se