1. Forstå arbeidsgiveren

Her er noen tips for å forberede deg til, og gjennomføre, en produktiv og empatisk diskusjon:

 • Snakk med nøkkelpersoner som lederen din, kunder og kollegene dine i HR for å få deres perspektiver på fordelene og ulempene ved hybride arbeidsplaner. Å være oppmerksom på ulike perspektiver og innsikt signaliserer at du opererer som en inkluderende lagspiller.
 • Vær bevisst spørsmålene dine. I stedet for å spørre «hvorfor», kan «hvordan» invitere til en mindre truende, mer løsningsfokusert dialog. Bruk ord som fremkaller en følelsesmessig respons: "Hva tenker du om produktiviteten min når jeg jobber eksternt?" "Hva er dine tanker om hvordan jeg kan håndtere dette?" Eller, enda bedre, foreslå en løsning.
 • Lytt og gjenta. Tankene dine om lederen din kan være uklare, spesielt hvis det er spenning eller dere har jobbet sammen i lang tid. Oppsummer hva du hører: "Så det jeg forstår er ..." Ved å lytte nøye og gjenta det du hører, øker du sannsynligheten for at dere er på samme side.

2. Ei dine begrunnelser

Hvorfor skal du jobbe hybrid? Tenk gjennom begrunnelsene dine, og ei dem. Kanskje du er en omsorgsperson til et barn eller har en forelder med Alzheimer. Kanskje du må ta hensyn til din egen medisinske tilstand, eller du går gjennom en sorgprosess. Uansett begrunnelser, kan det bane vei for en kortsiktig prøvekjøring mens du bygger saken din for en langsiktig hybrid arbeidsordning.

3. Styrk henvendelsen din med målrettet grunnlag

Se etter muligheter til å bevise at du er pålitelig, effektiv og produktiv:

 • Demonstrer verdien din. Kan du vise at du har gjort noe av det beste arbeidet ditt mens du jobbet eksternt? Fortell om da du styrket forbindelser og bygde tillit mens du jobbet eksternt. 
 • Demonstrer dine kommunikasjonsevner. Indirekte kommunikasjon, som e-post, chat og videokonferanser, kan ofte føre til misforståelser. Vis at du er en sterk kommunikator på tvers av disse mediene.
 • Demonstrer din evne til å takle arbeidsbelastningen. Kommuniser strategien din for å dokumentere arbeidsmengden din. Hva hindrer deg i å oppnå dine viktigste mål? Det er fint å vite hvem eller hva som tar deg av sporet, og om en hybrid arbeidsplan kan hjelpe.

4. Foreslå en gjennomtenkt, logisk arbeidsplan

Kontorarbeid er mest fordelaktig når det kommer til:

 • Styrking av samholdet i teamet
 • Onboarding til en ny rolle, et nytt team eller et nytt selskap
 • Sparke i gang et prosjekt

Hvis du er i noen av disse settingene, er kanskje ikke tiden inne for å be om en hybrid arbeidsplan. Hvis du ikke er i noen av disse scenariene, kan du foreslå dager og klokkeslett for kontorarbeid og eksternt arbeid. Iblant er hovedproblemet med å godkjenne en hybrid arbeidsplan frykt for tap av kontroll. Du kan takle en del av denne frykten ved å proaktivt og bevisst planlegge. Blant annet kan du planlegge dagene på kontoret når teambuilding, samarbeid og kreativt arbeid skjer, og reservere dine eksterne dager for uavhengige oppgaver og kritisk, analytisk tenkning. Sett en gjensidig avtalt tidsramme for å teste planen din, og angi mål og forventninger slik at du kan måle resultatene.

5. Vær trygg og respektfull når du spør

Planlegg et møte med lederen din, gjerne etter at du for eksempel har mottatt kudos for et større prosjekt. Start med å si: «Jeg opplever at jeg gjør mitt beste arbeid når jeg får rom for dyp tenkning og fleksibilitet, kombinert med morsomt og effektivt teamsamarbeid. Vi har nylig snakket om hvordan jeg (fremhev for eksempel dine gode kommunikasjonsevner mens du jobbet eksternt). Fordi jeg har lagt merke til (for eksempel lederens holdning til fremtiden for hybridarbeid), tenkte jeg at dette ville være et godt tidspunkt å be om en hybrid arbeidsplan.» Ved å si disse tingene fremstår du som selvsikker, gjennomtenkt og respektfull. Å bygge opp argumentasjonsmuskelen vil gjøre deg til en sterkere ansatt. Tross alt trenger bedrifter ansatte som taktfullt kan si fra og demonstrere mangfoldig tenkning.

 • Fallgruver ved hybridarbeid og hvordan man kan unngå dem:

  Manglende planlegging for ulike arbeidsmiljøer:

  Løsning: Planlegg nøye for å utnytte de ulike arbeidsmiljøene. Legg samarbeidsprosjekter og kreative oppgaver til kontoret, og spar arbeidsoppgaver som krever konsentrasjon og fokus til hjemmekontoret. Noen dager i uken kan alle ansatte være på kontoret for å legge til rette for samarbeid.

  Teknologiske utfordringer:

   Løsning: Sørg for at ansatte har tilgang til nødvendige verktøy og teknologi både på kontoret og hjemme. Invester i pålitelig utstyr og opplæring for å minimere tekniske hindringer.

  Mangel på klare retningslinjer:

  Løsning: Etablér tydelige retningslinjer for hybridarbeid. Definer forventninger til tilstedeværelse på kontoret, kommunikasjon, møter og oppgaveløsning.

  Sosial isolasjon:

  Løsning: Oppmuntre til sosial interaksjon, selv når ansatte jobber eksternt. Arranger virtuelle sosiale arrangementer, teambyggingsaktiviteter og regelmessige møter.

  Ubalansert arbeidsbelastning:

  Løsning: Følg med på arbeidsbelastningen til ansatte. Unngå at noen blir overbelastet eller føler seg utelatt. Fordel oppgaver jevnt og gi støtte ved behov.

  Husk at hybridarbeid gir fordeler som fleksibilitet, bredere talenttilgang og økt produktivitet. Ved å være bevisst på disse fallgruvene og implementere gode praksiser, kan bedrifter skape et vellykket hybridarbeidsmiljø.

Tekst: Cecilie Hammernes  Kilde: Hbr.org