En ny undersøkelse viser at arbeidstakere over 50 år på ingen måte selv opplever at de sliter med å henge med. De mener også at de er mer fleksible enn sine yngre kolleger, og planlegger å bli i jobben lenger enn de yngre arbeidstagerne.

– Den raske endringstakten og digitaliseringen har kanskje skapt en myte om at arbeidstakere over 50 år har problemer med å henge med, og derfor ikke gis nye utfordringer eller nedprioritereres når det kommer til nyansettelser, sier Grete Valseth i Dale Carnegie.

Undersøkelsen som YouGov har utført for Dale Carnegie viser at ansatte over 50 år uten særlige problemer holder tempoet som er satt på arbeidsplassen. Så lite som 6 prosent av de over 50 år synes det er vanskelig å lære seg nye ting eller opplever selv at endringstakten på jobben er for stor for dem. Ikke synes de over 50 år at det er vanskelig å lære seg ting eller nye måter å gjøre arbeidsoppgaven på heller. Imidlertid sier 35 prosent av de under 50 år at de opplever at endringstakten er så stor at det blir vanskelig for de eldste å henge med.

- Forskjellene i oppfatning her illustrerer at myten om de eldre arbeidstagerne som ferdige og utdaterte dessverre har fått litt for godt fotfeste i arbeidslivet. Her trenges det ledere som aktivt ser verdien i de eldste arbeidstakerne og utfordrer dem i større grad enn i dag, sier Valseth.

51 prosent av de over 50 år mener også at de er langt mer fleksible enn sine yngre kolleger når det gjelder arbeidstid og arbeidsoppgaver. 35 prosent at de under 50 år er enig med sine eldre kollegaer i dette.

Grete Valseth - Rektruttering
Grete Valseth

50 og 60-åringene mest langsiktige og lojale

I «Norsk seniorpolitisk barometer 2016» svarte ledere på spørsmål om hvorvidt de ville likt å ansette ulike typer arbeidstakere. Der kommer det frem at hele 97 prosent ønsker «erfarne arbeidstakere», men kun 56 prosent ønsker å ansette «eldre arbeidstakere». En stor andel av de som svarte ønsket å se ansettelsen i et lengre perspektiv, og at de derfor ønsket yngre arbeidstakere. Men ung behøver ikke bety langsiktig perspektiv. I følge undersøkelse er det nemlig flest eldre som ønsker å bli i jobben om 3-5 år.

- At de eldre arbeidstakerne i større grad enn yngre ønsker å bli i jobben sin over tid er et viktig poeng der argumentene for ansettelse av yngre arbeidstakere er basert på antakelsen om et langsiktig arbeidsforhold. Ledere bør i større grad ta ansvar for å utnytte verdifull erfaring som de eldre besitter, sier Valseth.

Ubenyttede ressurser

Undersøkelsen viser nemlig at over 1 av 4 arbeidstakere over 50 år mener de har ubenyttede ressurser og at deres nærmeste leder ikke ser verdien av deres erfaring. 31 prosent av de under 50 år er også enig i at de eldre arbeidstakerne har ubrukte ressurser som ikke blir utnyttet av deres nærmeste ledere.

- At en leder ikke ser potensialet i en arbeidstaker over 50 år kan ha negative konsekvenser for bedriften. Mens de unge gjerne har en kompetanse de eldre ikke har, har de eldre også en kompetanse som de yngre ikke har. Det er viktig å finne en balansegang, men hovedfokuset bør ligge på de ansattes kompetanse og arbeidsevne fremfor hvilket årstall personen er født, avslutter Valseth.

Kilde: Pressemelding