1. Snakk åpent om ditt ønske om å rekonfigurere kulturen din

Å endre på enhver kultur, ny eller gammel, tar tid. Begynn med å forklare at du forstår utfordringene og frustrasjonene, samt åpenbaringene som har dukket opp de siste par årene. La alle få vite at du leter etter løsninger for å få mer kontroll over arbeidskulturen din, samtidig som du fremmer et empatisk og anerkjennende arbeidsmiljø. Snakk med medarbeiderne dine om at du ønsker å skape en kultur som fungerer for alle.

2. Be om innspill fra medarbeidere

Du kan ikke transformere arbeidskulturen din alene. Du er avhengig av at alle investerer i prosessen ved å gi deg tilbakemeldinger. Begynn med medarbeiderundersøkelser for å få en pekepinn på hva alle i teamet føler om kulturen. Å sette opp trygge arenaer slik at folk kan komme med personlige problemer, lar medarbeiderne føle seg både hørt og trygge. I tillegg vil du få innsikt i hva som egentlig skjer på arbeidsplassen og hvilke endringer som er nødvendig for å fremme glede, produktivitet og tillit til selskapet.

Les også: Kulturkoder – grepet du tar for å knytte strategien til kulturen - ledernytt.no

3. Lytt og responder på tilbakemeldinger

Etter at du har samlet nok data om folks tanker og meninger, er det på tide å gjøre noe med tilbakemeldingene. Det kreves hardt arbeid å sikre at de ansatte føler tilhørighet og at de har et formål. Behovet deres kan endre seg raskt, men begynn allikevel å sette nye retningslinjer eller prosedyrer i kraft med en gang – og mål endringene.

4. Forsterk din kulturelle evolusjonshistorie ved å fortelle den ofte

De neste seks til tolv månedene vil ha mye å si for bedriftens kulturelle utvikling. Skriv ned alle endringene dere har gjort, slik at dere kan diskutere dem senere. Å kunne vise hvor dere var kontra hvor dere endte opp, kan fremme godvilje blant medarbeiderne dine. De vil føle at de var en del av noe større, og at de spilte en viktig rolle i utformingen av bedriftens kultur.

Ved å lytte empatisk til folkene dine, vil du gjenkjenne deres skiftende behov og hva som trengs for å hjelpe dem å vokse. Disse proaktive justeringene er med på å vise at du verdsetter dine medarbeidere, deres talent og tid. I tillegg vil transformasjonene øke bedriftens relevans på markedet fordi du effektivt har tilpasset deg den skiftende verden rundt deg.

Disse stegene vil samtidig være en fordel for de som rekrutterer nye medarbeidere, fordi de vil kunne svare på spørsmål om kultur umiddelbart. De har deltatt i prosessen og sett endringene skje i sanntid. Dermed kan de fortelle spennende historier til jobbkandidater – og muligens gi bedriften din et konkurransefortrinn i kampen for å fange de beste talentene.

Les også: Kultur er ikke hygge – slik skaper du en konkret kultur som betyr noe - ledernytt.no

 

Tekst: Cecilie Hammernes  Foto: Istock.com  Kilde: Success.com