Noen av Pietrzak sine råd i krisen er som følger:

1 Lær av historien

Den beste måten å lede i en krise er å være godt forberedt. Historien gjentar seg. Effektive ledere er forberedt på hva som helst. De vet at ankomsten av en krise er bare et spørsmål om «når». Pietrzak trekker frem eksempler fra historien.

2 Forhold deg til realitetene

Mange mennesker er så opptatt av å unngå smerte, at de nekter å innse realitetene. Noen ganger er realiteten dritt, og du gjør best i å få med deg fakta i situasjonen. Fristelsen for desillusjonering er sterk, men realiteten kjører sitt eget løp. «For å kunne mestre en krise effektivt, er det viktig å være objektiv», skriver Pietrzak.

3 Følg en strategi

«Når du har mot til å ta av deg de rosafargede brillene og møte en krise på ærlig sett, vil du samle viktig informasjon om situasjonen, og en potensiell løsning vil ofte presentere seg selv. Veien til den løsningen vil bli din strategi- et mektig verktøy for enhver leder», skriver Pietrzak. Du må utarbeide en strategi som gjør at du lykkes.

«Mange ledere feiler i å «create»- skape – og holde seg til- en strategi i en krise. Istedenfor lar de seg påvirke og reagere på den ene utfordringen etter den andre, og får ikke kontroll» skriver han.   

4 Gå til handling

«Take decisive action» er Pietrzak sitt råd til ledere. -Gå til handling.

«Nå som du har forberedt deg på krisen ved å se til historien, sett på fakta i situasjonen uten desillusjoner, og brukt reelle fakta til å forme en strategi, er det på tide å gå til handling». Nå er det på tide å handle som om huset brenner, med intens innsats. En krise er en vanskelig tid, så ekstrem innsats er nødvendig.

5 Vær fleksibel

Hvis strategien ikke virker i møte med realitetene, må du juster kursen og være fleksibel for endringer underveis.

6 Vær et eksempel

«Det er ingenting bedre enn en krise for å avsløre en leders sanne karakter. For respektable mennesker vil det frembringe medfølelse, integritet og mot, mens uetiske mennesker vil dra nytte av situasjonen», skriver Pietrzak.

Han mener at hvis du vil lede deg selv og ditt team til å lykkes gjennom krisen, trenger du å være et eksempel som andre kan følge. En krise krever at alle gjør sitt beste.