Riktig timing føles ofte feil

Geniale oppfinnelser hindres av dårlig timing. Dessverre er ikke timing akkurat noe folk flest har lært å måle, og vi har en tendens til å føle oss mest komfortable og selvsikre når vi beveger oss i samme retning som resten av flokken. Som et resultat kan det føles skremmende å følge en særegen vei, selv om det er den rette. Ofte ignorerer vi timing, bare fordi det er vanskelig å si noe om. Og hvis du gjør noe innovativt, føles nesten alltid rett tidspunkt for tidlig. For å bekjempe usikkerheten rundt timing, kan det være lurt å ha en sjekkliste du kan følge, en formel som forsikrer deg om at du er på rett vei.

Les også: Innovasjon i turbulente tider – slik kan du henge med - ledernytt.no

 

Ekte innovasjon er en siste utvei

Mange mennesker har et ønske om å innovere, men vet ikke hvordan det ser ut. På et grunnleggende nivå bør de begynne med å gjøre det de elsker og er gode på, og jobbe mot et problem de kan løse realistisk. Den opprinnelige betydningen av ordet "gründer" handlet om å gjøre noe som alle andre syntes var galskap. I dag betyr gründer bare alle som starter et selskap.

Det samme gjelder ved innovasjon. Mange har ikke noe annet alternativ enn å innovere, og ofte vil de føle seg ukvalifiserte. Og det er de jo faktisk hvis de prøver å gjøre noe som aldri har blitt gjort før. Det bør imidlertid ikke virke avskrekkende. Ingen mennesker er kvalifisert til å gjøre noe første gang. All menneskelig fremgang gjøres i utgangspunktet av et ukvalifisert individ, men det å finne opp hjulet på nytt bør være siste utvei. Hvis noen allerede har løst problemet du jobber med, lær fra det. Det er først når folk befinner seg på kanten av menneskelig kunnskap at innovasjon er det riktige neste trinnet.

Normale mennesker forvandler verden

Alle vil på et tidspunkt i livet befinne seg på en kant som ingen har krysset ennå. Å velge om du vil krysse eller ikke er et individuelt valg, og det er ikke noe riktig eller galt svar. Imidlertid er det en feil å tro at bare helter tar spranget. Menneskene som forvandler verden, har ikke superkrefter. De er ikke fryktløse og sikre. De er normale mennesker, som bare kan skilles fra en vilje til å overleve og en vilje til å gå først.

Hvis du aldri har funnet opp noe nytt, vil du ofte tro at helt nye produkter og ideer automatisk får mye oppmerksomhet. Men det er ikke tilfelle i det hele tatt. Folk vil ikke legge merke til selv den mest revolusjonerende teknologien hvis den ikke ser spennende ut. Det er derfor det er viktig å lage design som skiller seg ut, som til og med sjokkerer folk. Hvis du bygger en svevende bil, mal den knæsj rosa.

Les også: Kontinuerlig forbedring genererer innovasjonskraft - ledernytt.no

Tekst: Cecilie Hammernes  Foto: Istock.com  Kilde: Success.com