Jeg og min eller vi og vår?

Hvis vokabularet er preget av «jeg, meg, min», så er organisasjonen basert på en proprietær modell: fokuset er å gi lederne rikdom og anerkjennelse, sier Leslie.

Han mener det må handle mer om samarbeidsmodellen, «the collaborative model».

Hvis vokabularet er «vi, oss og vårt» er selskapets forretningsmodell basert på en mer ansvarlig forretningsmodell – en såkalt «stewardship model», der ledere og medarbeidere jobber mot felles mål, og deretter deler utbyttet.

Å bygge noe man kan være stolt av

Leslie fremhever hvor viktig det er med samarbeidsmodellen, og ansvarlig ledelse der ansatte kan være stolte av det de er med på å skape.

«Stewardship is all about what we can do together to build something great and that we can be proud of”, sier Leslie.

Han sier at de beste selskapene skaper et miljø som tiltrekker seg de dyktigste talentene, og bidrar til at ansatte kan føle seg stolte. Når de rette folkene blir tiltrukket av selskapet, følger et naturlig samsvar mellom organisasjonens mål og personens mål. 

«The best-run organizations creates environments that attract the best and brightest people”, sier Leslie. De bruker deretter sin kunnskap og selvstendighet til å ta beslutninger som er i samsvar med organisasjonens misjon og visjon.

Les også: Nøkkelen til samarbeid og resultatoppnåelse

Det handler om å bygge tillit

Som styreleder og administrerende direktør i Veritas Software fra 1990 til 2001, fikk Leslie selskapet til å vokse fra 12 til 6000 ansatte, og økte årlige inntekter fra 95.000 dollar i året til 1,5 milliarder dollar i året. I dag leder han sitt eget investeringsfirma, Leslie Ventures og sitter i flere styrer.

Ledere som ønsker å bygge tillit hos sine medarbeidere må selv demonstrere tillit først, sier han. Det handler mye om kommunikasjon og å dele informasjon så mye som mulig. «In a company, that means sharing information and decision-making with people beyond what is normally expected”.

Kommunikasjonen skal ut til både ansatte og ledere, eiere og styret.

“I tell my students «If you don’t listen to your board members and investors you may get fired. But if you listen to them all the time you will definitely get fired”.

Noen ganger må ledere selge kontroversielle ideer til sine overordnede. Det å formidle viktig informasjon og begrunne viktige avgjørelser videre til styret og eiere, er et stort lederansvar.

Tekst: Anne Marie Monsen  Foto: Istock.com