Det er mange faktorer som kan føre til at ledere får skylden for virksomhetens negative resultater. Det er ikke alt som er innenfor deres kontroll, men forskning tyder imidlertid på at lederes oppførsel spiller en viktig rolle.

Les også: Bedre resultater med verdibasert ledelse - ledernytt.no

Bli mer ydmyk

Ta en grundig titt på hvordan du fremstår overfor andre. Å ta det meste av æren for virksomhetens suksesser kan være fristende i øyeblikket, men denne strategien kan raskt slå tilbake på deg. En leder som er mer ydmyk, opplever bedre resultater i markedet og har ofte mer positive forhold til både medarbeidere og andre ledere.

Les også: Bli mindre ydmyk - ledernytt.no

Påvirket av styret

Når en leder påstår at det er deres strategiske valg som ledet til et positivt resultat, vil ofte analytikere og styremedlemmer anta at dårlige resultat i fremtiden også er et resultat av lederens strategiske valg. Siden styret kan ha stor påvirkning på mediene og allmennheten, er det mer sannsynlig at styrene gir etter for offentlig press om å avskjedige daglig leder enn å basere sine beslutninger på en rettferdig, omfattende gjennomgang av lederens samlede tid i virksomheten.

Disse problemene blir ofte ytterligere forsterket av andre skjevheter som kan forstyrre folks evne til å evaluere lederens prestasjoner rettferdig. Forskning har for eksempel vist at kvinner og minoritetsledere er utsatt for større medieoppfølging og kritikk enn hvite, mannlige ledere.

Les også: Hvor modig er din strategi? - ledernytt.no

Gjenkjenn skjevheter

Styrer, analytikere og media må gjenkjenne disse skjevhetene og jobbe for å redusere deres innvirkning på hvordan ledere blir evaluert, slik at de får en rettferdig vurdering.

Som leder vil det være lurt å komme i forkant av skjevheter som sannsynligvis vil påvirke hvordan du blir oppfattet av andre, spesielt de som du selv kan kontrollere ved å endre oppførselen din. Dette kan være avgjørende for din suksess og fremtid i virksomheten.

Tekst: Cecilie Hammernes  Foto: Istock.com  Kilde: hbr.org