En leder er nødt til å gjenkjenne om de ansatte presterer etter beste evne og oppfyller kravene i sin rolle. Hvis dette ikke er tilfelle, må du gripe inn og samarbeide med gruppen for å sette grenser, gi opplæring eller kommunisere forventninger på en bedre måte.

Identifiser problemet

Før du kan bestemme hvordan du skal løse situasjonen, må du først finne ut hvorfor personen sliter med å gjøre jobben sin.

 

  • Vedkommende kan ha blitt kastet ut i en lederrolle, og det å lede andre er et helt nytt ansvar. Kanskje de ikke har fått opplæring eller verktøy som gjør at de er i stand til å utnytte kompetansen sin til det fulle.
  • Personen kan ha et mønster der de gjør det dårlig med vilje, eller hevder at de ikke vet hvordan de skal gjøre det, slik at byrden faller på noen andre.
  • Kjønnsstereotypier kan ha skylden hvis for eksempel kvinnelige ansatte, i stedet for mannlige, alltid blir bedt om å rydde opp etter et møte.
  • Det finnes også de som liker å bestemme over andre, som for eksempel å få yngre ansatte til å gjøre oppgaver som egentlig er i deres egen stillingsbeskrivelse. I tillegg kan de ta æren for det gode arbeidet til kollegaen, som frykter konsekvenser hvis de korrigerer oppførselen.
  • Noen kan være gode i rollen sin og komme med fantastiske ideer, men har en tendens til å aldri rekke viktige tidsfrister. Dette kan føre til stress og ekstraarbeid for andre i teamet.

Slik kan du forbedre situasjonen

Sett grenser. Selv om det er en god praksis å være hjelpsom og samarbeidende, må du også sette grenser for å sikre at en persons mangel på innsats ikke går utover deg. Si at du gjerne kan diskutere ideene de kommer med, samt gi strategisk veiledning, men at oppgaven i hovedsak er deres.

Veiled og gi tilbakemelding. Noen ganger trenger folk bare ekstra støtte for å kunne utføre rollen sin på en bedre måte. Hvis noen ikke er komfortabel i sin rolle, forsøk å finne et kurs som vil gi de ferdighetene de trenger. Vurder også å få tilbakemelding fra personer som vedkommende regelmessig samhandler med, slik at du bedre kan forstå hva de gjør bra, og områder de trenger å forbedre. Deretter kan du og medarbeideren diskutere dette sammen.

Les også: Gi medarbeiderne dine jevnlige tilbakemeldinger - ledernytt.no

Kommuniser åpent. Hvis oppførselen til en person skaper problemer, be dem om hjelp til å finne en løsning. Er de klar over problemene? Hva kan gjøres for å adressere dem? Trenger de mer opplæring?

Finn alternative løsninger. Tenk ut innovative måter å strukturere arbeidet på. For en som har vansker med å holde tidsfrister, gi vedkommende kortere frister, slik at hen hele tiden har mer å gå på hvis hen ikke leverer i tide.

Les også tema: Arbeidsmetodikk

Ansett godt. Still atferdsmessige spørsmål i et intervju for å avgjøre hvordan en person samhandler med sine kolleger. I intervjuprosessen kan noe så lite som hvordan de behandler resepsjonisten ved ankomst, være med på å avgjøre om de vil samarbeide godt med andre. Hvis en inkompetent person sklir rett gjennom i ansettelsesprosessen, eller allerede jobber i selskapet, kan det å ikke håndtere dem effektivt ha konskevenser for andre ansatte. Hvis det er mulig, kan du for eksempel flytte en verdsatt ansatt til et annet team til problemet er løst.

Les også: Rekrutteringsveileder - ledernytt.no

Tekst: Redaksjon - LedeNytt  Kilde: Success.com  Illustrasjon: Istock.com