Med et desperat behov for å ansette flere folk, glemmes ofte folkene som blir igjen. Tenk på hva disse menneskene – som jobber for og med deg – trenger nå. Det er din jobb som leder å sørge for at de får den anerkjennelsen de fortjener. Her er tre skritt du kan ta for å navigere i den store resignasjonen:

1. Vær klar over din innvirkning

Som leder ser folk på deg hele tiden, selv om du kanskje ikke legger merke til det. Tenk på hvordan du fremstår både i ord og handlinger. Mange er kanskje bekymret over situasjonen i virksomheten. Hvordan gir du informasjon om hva som foregår? Er du bevisst på hvordan dine egne bekymringer oppleves av andre? Øker du utilsiktet frykten og usikkerheten deres? Når du blir klar over påvirkningen din, kan du kontrollere den og gjøre noe med det.

2. Fokuser på potensial og muligheter

I stedet for å fokusere på frykt og usikkerhet, vurder heller hvilket resultat du vil skape ut av alle endringene. Dette er en tid for å se muligheter, føle takknemlighet og anerkjenne hva medarbeiderne dine, gamle og nye, går gjennom. Kommuniser potensial og muligheter ved å spørre: Hva ser du for deg som best mulig utfall for denne situasjonen? Hva gleder du deg over? Hva gir det deg/teamet/organisasjonen?

3. Gjør det greit å dra

Hvordan behandler du folk når de slutter? Når en ansatt slutter, kan det for mange føles som et brudd. Dette kan ofte utløse dårlig oppførsel, der man får vedkommende til å få dårlig samvittighet. Tenk gjennom hva denne typen atferd signaliserer til den som slutter – og til de som blir igjen.

For å ta best mulig vare på medarbeiderne dine, se på dem som du gjør med kundene dine. Behandle dem med omtanke slik at de ikke ønsker å finne en annen arbeidsplass. Dette er det første du bør gjøre for å bremse nedgang og øke vekstkurven igjen. Du kan ikke ta folket ditt for gitt og forvente at de blir.

Les også: Rekrutteringsveileder - ledernytt.no

Tekst: Cecilie Hammernes  Foto: Istock.com  Kilde: hbr.org