En dypere mening

Forskningen viser at den nye måten å jobbe på stiller stadig høyere krav til ledere. En arbeidsplass er mer enn bare et fysisk sted. Det skaper en kontekst og en ramme som styrer arbeidet vårt, noe som blir borte med hjemmekontor og aktivitetsbaserte kontorer. Du vet ikke hvem som sitter ved siden av deg, hva de gjør, hvor kollegene dine er eller hva som foregår. Og med den nye måten å jobbe på vil det være opp til lederen å kompensere for det.

I stedet for å bare si at «alle skal være på jobb to dager i uken» eller «alle møter skal være hybrid», er tiden nå inne for å tenke på den dypere meningen med arbeidsplassen.

Les også: Når kontoret blir offer for konform tenkning og umenneskelige strategier - ledernytt.no

Aktivitetsbasert arbeidsplass

På en aktivitetsbasert arbeidsplass lager de rom som fungerer for ulike aktiviteter, samtidig som de har demontert selve stedet. Det er en måte å bryte barrierer på, men det fjerner også konteksten for ansatte. Dersom lederen ikke går inn og skaper en trygghet og et sosialt samhold, er det en risiko for at vi skaper en individualisert måte å jobbe på i stedet for å jobbe kollektivt i samme retning.

  • Ledere må finne nye måter å skape sosiale kontekster som fungerer i relasjonsbygging for ansatte, samt finne en struktur for det. Her kan ulike digitale verktøy være til hjelp.
  • Sett grenser for hele avdelingen. Det vil være viktig å avklare hvordan og i hvilken grad ansatte skal være tilgjengelige.
  • Et åpent samtaleklima der man sammen setter spillereglene, er en suksessfaktor.

Les også: Digital kommunikasjon ved hjemmekontor

Tekst: Cecilie Hammernes  Kilde: Chef.se  Foto: Istock.com