Uselvisk lederskap

Mange vellykkede selskaper over hele verden praktiserer tjenende lederskap. Disse selskapene er kjent for å ha høy tillit, høyt engasjement og lav turnover. Tjenende lederskap legger vekt på en helhetlig tilnærming til arbeid. Det skaper en følelse av fellesskap der beslutninger tas sammen.

Samtidig er det mange ledere som ikke tør å begi seg ut i denne type ledelse. Tjenende lederskap er uselvisk lederskap, og ikke alle mennesker er rustet til å møte de høye forventningene som dette krever. Greenleaf mener at en tjenerleder er tjeneren først. Når du tjener først, er det til fordel for den andre personen. Det krever at lederen fokuserer oppmerksomheten bort fra seg selv og setter søkelyset på sine ansatte – de utvikler og styrker dem først.

Paradokset med tjenende lederskap

Ordene tjener og leder blir vanligvis sett på som motsetninger. I utgangspunktet leder tjenerledere med autoritet, noe de gjør ved å støtte de ansatte nedenfra og opp. De forventer perfeksjonisme og holder ansatte ansvarlige for suksess og gode prestasjoner. Ifølge Greenleaf får tjenende ledere det beste ut av sine ansatte; folk blir mer motiverte, kreative og produktive.

Tjenende lederskap handler om full forpliktelse til å skape betingelsene for eksepsjonelle prestasjoner. Utfordringen er å sette seg selv til side og fokusere på andre for å hjelpe dem med å nå de aller beste resultatene for organisasjonen.

Les også: Hva gjør deg til en god leder? - ledernytt.no

Tekst: Cecilie Hammernes   Foto: Istock.com  Kilde: Inc.com