Uselvisk lederskap

Mange vellykkede selskaper over hele verden praktiserer tjenende lederskap. Disse selskapene er kjent for å ha høy tillit, høyt engasjement og lav turnover. Tjenende lederskap legger vekt på en helhetlig tilnærming til arbeid. Det skaper en følelse av fellesskap der beslutninger tas sammen.

Samtidig er det mange ledere som ikke tør å begi seg ut i denne type ledelse. Tjenende lederskap er uselvisk lederskap, og ikke alle mennesker er rustet til å møte de høye forventningene som dette krever. Greenleaf mener at en tjenerleder er tjeneren først. Når du tjener først, er det til fordel for den andre personen. Det krever at lederen fokuserer oppmerksomheten bort fra seg selv og setter søkelyset på sine ansatte – de utvikler og styrker dem først.

Paradokset med tjenende lederskap

Ordene tjener og leder blir vanligvis sett på som motsetninger. I utgangspunktet leder tjenerledere med autoritet, noe de gjør ved å støtte de ansatte nedenfra og opp. De forventer perfeksjonisme og holder ansatte ansvarlige for suksess og gode prestasjoner. Ifølge Greenleaf får tjenende ledere det beste ut av sine ansatte; folk blir mer motiverte, kreative og produktive.

10 tips for tjenende lederskap

  1. Sett ansatte først: Prioriter ansattes behov og velvære for å skape et positivt arbeidsmiljø.
  2. Utvikle et mestrings- og læringsmiljø: Fremme kontinuerlig læring og utvikling blant ansatte.
  3. Vis at organisasjonen ikke bare er for de ansatte, men for å bidra til noe utover en selv og organisasjonen: Skap en følelse av formål og fellesskap.
  4. Vis empati og medfølelse, og kunne lytte: Vis forståelse for ansattes følelser og bekymringer, og vær en god lytter.
  5. Ikke overbruk rik overtalelsesretorikk – vær klar, enkel og tydelig.
  6. Unngå hierarkiske måter å kommunisere på – snakk direkte til dem det gjelder.
  7. Ikke snakk alt for mye om ‘produktivitet, produktivitet, produktivitet’.
  8. Det er bedre å satse på tillit og autonomi.
  9. Gjør deg selv overflødige: I stedet for å kontrollere de ansatte, sørger de for at hver medarbeider blir velfungerende brikker i bedriftsinterne nettverk.
  10. Vær relasjonsorienterte, visjonære og tør å være sårbare og emosjonelt modne.

Husk at tjenende ledelse handler om å sette andre først og skape et miljø der alle kan trives og prestere på sitt beste. Det handler om å bygge sterke relasjoner, fremme samarbeid og støtte ansattes vekst og utvikling.

Les også: Hva gjør deg til en god leder? - ledernytt.no

Tekst: Cecilie Hammernes   Foto: Istock.com  Kilder: Inc.com, NHH, SINTEF