I Virkes arbeidslivsundersøkelse fra 2014 mener hele 80 prosent av norske bedriftsledere at virksomheter har et særlig ansvar for å ta miljøgrep. Samtidig svarer 86 prosent av de samme at deres egen virksomhet så og si ikke utgjør noen belastning på miljøet. Kun 45 prosent sier at de jobber systematisk med miljøtiltak. Hva skyldes det egentlig at så få virksomheter føler at de har et eget miljøansvar?

Ann-Kristin Ytreberg, daglig leder i Miljøfyrtårn, tror at mange ledere fremdeles ser på miljøtiltak som kostbare og ulønnsomme, og ikke selv ser at de er en del av problemet. Hun mener dette er en vrangforestilling som må endres.

– Miljøutfordringer som ressursmangel, forurensning og klimaendringer skyldes summen av all produksjon og forbruk. Hvis hver enkelt virksomhet anser at de selv er så små at de ikke utgjør noen miljøbelastning, og dermed ikke trenger å iverksette noen tiltak, får vi store problemer med å endre kurs, sier Ytreberg.

Hun tror at næringslivet har en nøkkelrolle i omstillingen til et mer bærekraftig samfunn.

– Hver enkelt bedrift føler kanskje at de ikke har noen påvirkningskraft, men det må vi forbi, for det har de virkelig, spesielt dersom vi ser på det litt større bildet og innkjøpskraften de besitter.

Konkurransefortrinn

De virksomhetene som tar samfunnsansvar ser ofte en positiv sammenheng mellom ansvaret de tar og godt arbeidsmiljø, høy kundetilfredshet, nedgang i energiforbruk og bedre resultat på bunnlinjen. Ann-Kristin Ytreberg mener at alle bedrifter er tjent med å gjøre miljøbevissthet til et konkurransefortrinn.

– Vi ser at kunder og forbrukere i større grad etterspør det. Vi må forlange av oss selv at vi setter i gang med de miljøtiltakene vi kan, og så må vi også kreve det av alle andre. Virksomheter må kunne si at de kun handler med de som tar et ansvar. Hvis alle agerer slik så vil vi se resultater raskt.

Hun er sikker på at samfunns- og miljøansvar er avgjørende for å være forberedt på fremtiden, og at det vil bli et fortrinn også når det gjelder å få tak i de gode arbeidstakerne.

– Den generasjonen som kommer nå er mye mer opptatt av dette en tidligere generasjon. Yngre arbeidstakere velger også arbeidsgivere på bakgrunn av hva virksomheten står for, sier Ytreberg.

Grønn ledelse

– De som klarer å tenke nytt og se miljøutfordringen som en mulighet i stedet for en trussel, vil bli vinnerne, sier Ytreberg. Hun håper at flere virksomheter får miljøansvaret inn som en del av bedriftskulturen, og hun tror det må komme fra toppen.

– Det må være et genuint engasjement som kommer fra toppledelsen, hvis det kun drives av enkelte ildsjeler så dør det fort. Og så må det linkes til business, det lønner seg faktisk å tenke miljø i alle ledd. Hvis vi skal være med i fremtiden så må vi tenke innovativt, og hvis du tenker innovativt rundt miljø så tenker du også innovativt på andre områder, sier Ytreberg.

Christoffer Ringnes Klyve er leder av klima- og miljøavdelingen i Framtiden i Våre hender, og han deler Ytrebergs syn. Han tror at mange ledere vegrer seg fordi de kanskje ikke helt vet hvor de skal begynne.

– Miljøproblemene kan virke store og voldsomme og da kan man fort føle seg maktesløs. Heldigvis finnes det hjelp å få, også i form av veldig enkle og tilgjengelige tilbud, sier Klyve. Han viser blant annet til å la bedriften miljøsertifiseres, for eksempel som Miljøfyrtårn.

– Dette er en super inngang til andre tiltak, og gjennom prosessen får man mulighet og inspirasjon til å engasjere de ansatte i miljøvennlige endringer.

Christoffer Ringnes Klyve.jpg

Bilde: Christoffer Ringnes Klyve

Planlegging og transport

Når det gjelder på hvilke områder de fleste virksomheter kan bli flinkere til å være miljøbevisste, så trekker Klyve frem transport og planlegging.

            – Klimautslippene fra transport er veldig store, og er et område hvor det faktisk også kan være penger å spare på å velge mer miljøvennlige løsninger, både for bedriften og de ansatte. Sykler, elsykler, kollektivtransport og elbiler er alle miljøvennlige og billigere alternativer. Planlegging er også viktig. Hvis man kan erstatte bare ett møte med en videokonferanse, kan man spare store utslipp fra redusert flytrafikk, sier han.

Med alle miljøutfordringene som verden står overfor, samtidig som at ansvaret pulveriseres og unnvikes fra mange hold, så kan det jo virke ganske mørkt, men både Christoffer Ringnes Klyve i Framtiden i våre hender og Ann-Kristin Ytreberg i Miljøfyrtårn er optimister.

– Det skjer mye nå, spørsmålet er om det skjer fort nok, men det skjer i vertfall, både i det offentlige og private, og det gir meg håp. Hvis alle bare blir mer bevisste disse små valgene som vi tar hver dag, som sammen kan utgjøre store forskjeller. Og her har virksomheter et ansvar for å gå i bresjen. Det handler om å rigge seg for fremtiden og ha orden i eget hus, sier Ann-Kristin Ytreberg.

– Alle kan gjøre noe, du har mye større påvirkningskraft enn du tror.

Grønne tips til arbeidsplassen

  1. Fly mindre

Erstatt flyreiser med videokonferanser dersom det er mulig. Hvis du likevel må ut å reise, velg tog før fly og kollektivtransport før egen bil.

  1. Sykle til neste møte?

Investerer i en sykkel eller elsykkel som du og dine kollegaer kan bruke til og fra møter. Kanskje kan dere også bygge ut sykkelparkeringen i stedet for bilparkeringen. 

  1. Grønnere mat i kantina

Legg opp til en eller flere kjøttfrie dager i kantina. Å kutte ned på kjøttforbruket er et enkelt, men svært nyttig klimatiltak.

  1. Bytt ut fossilbanken

        Velg en bank som ikke investerer i fossil energi

  1. Velg miljømerkede produkter

Kjøp inn miljømerkede produkt. Dette gjelder alt fra elektronikk til strøm, papir og vaskemidler.  

  1. Oppgrader til grønnere alternativer

Skal dere oppgradere datautstyr? Foreslå bærbare pcer fremfor stasjonære, de er opptil 80 prosent mer energieffektive.

  1. Nyt kaffe med god samvittighet

Kjøp inn fairtrade og miljømerket kaffe, te og frukt.  

  1. Strekk deg mot et papirløst kontor

Skriv bare ut det som er nødvendig, og da på begge sider. Ferdig med et dokument? Bruk baksiden som notatpapir. Gjenvinn papiret når du er ferdig med det, hele 96 prosent av sortert papiravfall går til materialgjenvinning.  

  1. Resirkuler

Oppfordre til resirkulering dersom det ikke finnes gode rutiner på dette. Be også kollegaene dine om å skru av utstyr og lys når dette ikke er i bruk.

  1. Bli et Miljøfyrtårn

Kontakt Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Kilde: Framtiden i våre hender

Norske miljøsertifiseringsordninger

Svanen - www.ecolabel.no 
Miljøfyrtårn - www.miljofyrtarn.no 
Norsk Økoturisme - www.ecotourismnorway.no 
ISO 14001 - www.standard.no 

Tekst: Tanja Reine Hauge