I fremtidens kontor blir de gamle møterommene fjernet. De erstattes av nye plasser for korte samtaler. Men samtidig oppstår det et nytt behov – nemlig stillhet. Vi må ha adskilte plasser hvor vi kan jobbe fokusert uten å bli avbrutt, og hvor vi kan ta telefonsamtaler uforstyrret. Det gjelder å få inn både lekenhet, hvile og å kunne gjenhente seg i miljøet.

Det kreative og konsentrasjonsinnredede kontoret kommer til å slå gjennom mange steder innen fem år, ifølge Senabs undersøkelse Work & Life for the Future, en fremtidsstudie om morgendagens arbeidsplass. Naturen blir et innslag i det nye miljøet. Grønnfarge fremmer både gjenhenting og innovasjon, og, ifølge undersøkelsen, kommer helse til å stå i fokus og knyttes sammen med innslag fra naturen. Flere kontorer har i dag allerede mose på veggene. Planter har blitt mer vanlige på arbeidsplassene, og det finnes kontorer som har bygd en innendørs skog for å skape et bedre miljø.

Side om side med skjønt grønt, får teknikken større plass. Om ti til femten år kommer «virtual reality» og kunstig intelligens til å slå gjennom på arbeidsplassene, ifølge undersøkelsen. Teknikken kommer til å fortsette å forandre måten vi jobber på. På hvilken måte gjenstår å se. Men kanskje den tar kontoret ut i verdensrommet.

Les også: Fremtidens ledelse i det 21. århundre.

Tips for å skape fremtidens arbeidsplass:

  • Spør dere selv: Hvilket formål skal vårt kontor ha for å nå vår visjon og mål?
  • Finn ut av hva dere gjør på kontoret og hvilke funksjoner som er viktig for dere.
  • Kan dere gjøre det på en mer effektiv måte med en endret arbeidsmetode og økt digitalisering?
  • Engasjer medarbeiderne for å skape delaktighet.
  • Sett i gang i tide og gi det tid. Ofte havner bedrifter i tidsnød, noe som hindrer dem i å skape et miljø som støtter virksomheten.
  • La ombygging og innredningsprosjekt utføres av eiendomsrelaterte yrkesgrupper og av HR som kan innføre mykere verdier.
  • Følg opp. Ble det som dere hadde tenkt? Er det noe dere må endre på?

Tekst: Cecilie Hammernes / Kilde: Chef.se