For å forebygge psykisk uhelse og spesielt utmattelse, må kravene på det å arbeide raskt og håndtere mange arbeidsoppgaver minskes. Spesielt viktig er det for personer som kommer tilbake i arbeid etter stressrelatert uhelse ettersom det kan øke risikoen for mer alvorlige symptomer på utmattelse. 

Det er vanskelig å si at man må minske kravene, for bedrifter ønsker ikke å gjøre det. De har sine mål de må nå og nøyer seg i stedet med at det finnes et bra sosialt klima og et handlingsrom. Mange ledere har en vanskelig oppgave. De skal leve opp til krav ovenfra og ta seg av medarbeidere under seg, sier Anna-Carin Fagerlind Ståhl, PhD og psykolog på Exodus Psykologstöd & Arbetsmiljöexpertis.

Hun har målt graden av utmattelse ved to tilfeller med to års mellomrom hos 1722 medarbeidere i syv svenske organisasjoner og selskap, sammen med Peter Smith, PhD ved Institute for Work and Health i Toronto, og Christian Ståhl, bitredende professor i arbeidslivsrettet rehabilitering ved Linköpings universitet.

LES OGSÅ: Bli mer effektiv med Pomodoroteknikken

Og de har undersøkt hvordan det psykososiale arbeidsmiljøet påvirker symptomene over tid.

Jo høyere krav man har, desto verre var symptomene på utmattelse gjennom to år. Og det spilte ingen rolle hvilken gruppe i undersøkelsen man tilhørte. Krav er en like stor indikator på utbrenthet uavhengig av hvilke ressurser man har.

Medarbeidere med stort beslutningsrom og sosial kapital, hadde altså ingen mindre risiko for å bli utsatt for utmattelse enn de med få eller ingen ressurser i det hele tatt.

Men det er viktig å huske at ressursene er viktige i seg selv. Er det få av dem, øker risikoen for hjerte- og karlidelser, depresjon og utmattelse. På samme måte som at høye krav er en risiko, utgjør mangelen på disse også en risiko for psykisk uhelse. Men det hjelper ikke at ressursene er der hvis kravene er høye.

Hun sammenligner det med at vi hverken kan være foruten søvn eller mat om vi vil ha det bra.

LES OGSÅ: Slik jobber du mer positiv og effektiv

Kilde: chef.se