Her er åtte tips for å finne en fungerende modell:

Sjekk retningslinjene – Hva er organisasjonens generelle retningslinjer rundt arbeidstid og tilstedeværelse? Finn ut hva som bestemmes sentralt før du begynner å gjøre individuelle avtaler med teamet ditt om for eksempel fleksitid eller arbeidssted.

Ikke gå i rettferdighetens felle – Ikke prøv å gå på akkord med en løsning som alle synes er rettferdig, da ulike yrkesroller har ulike forutsetninger. Begynn i stedet med hver rolle, og se hva som er rimelig innenfor rammen.

Sørg for balanse i teamet – Ikke skreddersy spesialløsninger for hver enkelt, men tenk på hva som er optimalt for teamet som helhet. En person foretrekker kanskje å jobbe sent, men dette kan skape samarbeidsproblemer med resten av teamet. Finn en mellomting som fremmer samarbeid og lagånd.

Formuler prinsipper – Hva er viktigst for deg som leder? Skriv det ned som veiledende «bud», som også gir handlingsrom for dine ansatte. For eksempel: «Vi verdsetter vår tid sammen», et prinsipp som kan bety at man samles og ser hverandre fysisk på en bestemt dag hver uke.

Hold individuelle samtaler – Hvis du som leder er nervøs for diskusjonen om å jobbe eksternt eller på kontoret, kan du regne med at de ansatte har det på samme måte. Ha individuelle samtaler for å få oversikt over hvilke forventninger og ønsker de ansatte har.

Ta en testflyvning – Når du vet hvilke grunnprinsipper som er viktigst for de ansatte og for deg som leder, kan du lage en modell hvor flest mulig av disse verdiene tas hensyn til. Vær fleksibel og åpen for ukonvensjonelle løsninger. Sett en dato når du evaluerer testmodellen, slik at du kan bytte spor hvis det ikke fungerer.

Ta inn synspunkter – Før den planlagte evalueringen, be ansatte om å liste opp eventuelle mangler i den avtalte modellen. Skill mellom hva som utgjør et problem knyttet til selve modellen, og hva som skyldes at den ikke etterleves som planlagt. Start med det som ser ut til å være en strukturell feil. Be om tilbakemelding på hvordan du som leder kan støtte og tilrettelegge.

Utvikle modellen – Fortsett å skru på arbeidsmodellen, og med jevne mellomrom, vurder hva som fungerer og ikke til dere har landet i en friksjonsfri og effektiv flyt.

 

Tekst: Cecilie Hammernes, Kilde: Chef.se, Foto: Istock.com