Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
arrow_upward
Ronny Reppe

Kontinuerlig forbedring genererer innovasjonskraft

En innovativ kultur handler om mye mer enn å bare være teknologisk langt fremme. Det handler også om en kultur som etablerer nye og mer konkurransefremmende og produktive produkter eller prosesser. LederNytt har bedt Ronny Reppe fortelle om hvordan han har bygget opp en innovativ og nyskapende kultur i sin bedrift.

Ifølge Ronny Reppe, daglig leder i Noria, er det forskjell på hvilken type innovativ kultur man skal bygge fra bedrift til bedrift og hvilket område i bedriften man bør prioritere å bygge en innovativ kultur.

–Ulempen med innovativ kultur kan være en uønsket lavere produktivitet. Men, med den teknologiske utviklingen, som nå går hurtigere og hurtigere og derved også endringer i markedsbetingelsene, er behovet for innovativ kultur på prioriterte områder desto viktigere. Man forbinder ofte innovative bedrifter med de som er teknologisk langt fremme eller de som lanserer helt nye produkter i markedet. Man kan være en innovativ bedrift uten å være fremst teknologisk eller endre markedet med produktene man lanserer. Man kan være innovativ på alt man gjør i bedriften – fra HR-prosesser, salg, administrasjon til arbeidsprosesser og produktutvikling. En innovativ kultur dreier seg om en kultur som forkaster eksisterende og etablerer nye og mer konkurransefremmende, kvalitative og produktive produkter og prosesser.

Man kan være en innovativ bedrift uten å være fremst teknologisk eller endre markedet med produktene man lanserer.


Lese mer? Velg et abonnement som passer deg

Se flere pakketilbud her

Allerede abonnement?Logg inn her

Artikkelen er kun tilgjenglig når logget inn.


Har du glemt ditt passord?
Les mer om:

Slik leder du best på avstand

Fjernledelse har blitt et stadig viktigere begrep innen ledelse, siden mange bedrifter og organisasj...

Økt trivsel og motivasjon med autonomi

En ny ledelsesmodell basert på autonomi og integrert motivasjon er nødvendig både for å skape større...

Konsensuskulturen truer norsk næringsliv

Pandemien, Black Lives Matter-bevegelsen, fall i oljeprisen, det digitale møterommet, hjemmekontor o...
Kurs og kompetanse Se alle

Helse & Ledelse

Strategier for bedre motstandsdyktighet

Ofte handler vi mennesker i automatisk respons på omgivelsene og det som skjer rundt oss. Det kan sk...
Ledelse

Tren hjernen din til bedre beslutninger

Inntil nylig trodde vi at hjernen sluttet å vokse i 20-årene og at det deretter kun gikk en vei. Men...

Lederjobb Se alle

Digitalisering – slik motiverer du dine ansatte

Siden samfunnet er i konstant endring og blir stadig mer robotisert og automatisert, kreves det mye ...

Baksnakking – en kilde til dårlig arbeidsmiljø

En dansk undersøkelse (se faktaboks) viser at 47 prosent av de ansatte hadde opplevd baksnakking. En...
Rolf Olsen

En engasjerende filantropisk CSR-strategi er mer enn avlat og gaver

Bedrifter synes å uttrykke sitt filantropiske engasjement på svært ulike måter. De fleste gir gaver ...

 
Lederblogg

Hva strever ledere med i hverdagen? Situasjon: «Ensomhet»

Dette er den fjerde artikkelen fra pågående studie av norske lederes hverdagsstrev. Studien er baser...
Ledelse

Fra kraftløs til ressurssterk – når som helst

Se for deg følgende situasjon: Hodet og viljestyrken sier at du må være effektiv, produktiv og få ti...

Lederblogg

Manglende menneskekunnskap hos ledere?

Det å være leder handler primært om å lede andre mennesker mot felles mål. For å få det til, må en s...
Ledelse

Hva gjør deg til en dyktig leder?

Mange ledere vet hva som skal til for å bli en bedre leder, men mislykkes når det kommer til praksis...


Ledelse

Sensitive medarbeidere kan utgjøre en stor kreativ og analytisk ressurs

Det er ikke alltid at sensitive medarbeidernes egenskaper verdsettes og anerkjennes i et miljø med a...
Ledelse

Kraften i emosjoner

Forskning viser at ledere som dyrker frem takknemlighet, medfølelse og stolthet hos sine medarbeider...