Unngå «standardintervjuene»

Et standardintervju er lite annet enn et koreografert møte mellom to fremmende, og høyst forutsigbart. Du vil med andre ord ikke finne ut hvem kandidaten er dersom du følger normene til et «vanlig» intervju. For å virkelig lære personen å kjenne på kortest mulig tid, gjelder det derfor å skille seg litt ut. I stedet for å spørre kandidaten om hvor vedkommende ser seg selv om fem år eller om styrker og svakheter, bruk heller tiden mer kreativt. Intervjukandidatene vil være forberedt på normale jobbspørsmål, så tenk utenfor boksen. Still spørsmål de ikke kunne sett for seg. Utfordre dem, slik ser du hvordan personen egentlig er. Spør gjerne medarbeiderne dine om hjelp – de skal tross alt jobbe med personen.

Ta en runde i lokalene

Du vil få et bedre inntrykk av hvordan vedkommende er dersom du ser hvordan han eller hun kommuniserer med de rundt seg. Derfor tipser Bryant i sin artikkel om å ta kandidaten med på en rundtur i lokalene, og introdusere personen til dem som allerede jobber der. Still gjerne spørsmål mens dere går rundt, og legg merke til hvordan han eller hun møter nye mennesker. Nøyer personen seg med å hilse, eller stiller vedkommende spørsmål? Behandler kandidaten mennesker med respekt?

Del et måltid

Selv om det blir dyrt å spandere lunsj på alle kandidatene du intervjuer, kan det være en god ide å ta andre eller tredjegangsintervjuet rundt et måltid. Hensikten med dette er å legge merke til hvordan kandidaten behandler menneskene rundt seg, fra deg selv til servitørene. Er vedkommende hyggelig mot alle? Ser han eller hun folk i øyene? Bestiller vedkommende først, eller viser personen høflighet? Å dele et måltid er også en god indikasjon på om kandidaten kan holde en samtale gående, og stille gode spørsmål. Ligger fokus på å fortelle om seg selv, eller å høre om andre?

Still uventede spørsmål

Enten du snakker med kandidaten bak en arbeidspult eller på en restaurant, kan det være en god ide å stille spørsmål vedkommende ikke har forberedt seg på. Dette kan for eksempel være «hvilket dyr ville du vært, og hvorfor?». Svarer personen for eksempel en løve, kan dette bety at vedkommende har et behov for å hevde seg, som et rovdyr. Svarer personen derimot et flokkdyr, kan dette indikere at personen liker å være del av et team.

Et annet spørsmål kan være «hva er den største misoppfatningen folk har om deg?». Dette vil avsløre personens nivå av selvbevissthet. Er han eller hun klar over hvilken effekt vedkommende har på dem rundt seg? Ikke bare vil spørsmålet avsløre mye om kandidaten, det er også ment som et lurespørsmål. I virkeligheten er det jo ikke noe som heter en misoppfatning – det som betyr noe er hvordan omverdenen oppfatter deg som person.

Tekst: Kristin Solem