Det er de store, komplekse beslutningene som har størst innvirkning på våre liv og vår fremtid, og det er ofte disse beslutningene vi er mest stolte av. Men likevel ønsker de fleste av oss å løpe fra disse avgjørelsene.

Å se tilbake på vår beslutningshistorikk kan vise oss mønstre som kan gi et avgjørende perspektiv for å forstå – og løse – komplekse problemer. Planleggingsverktøyet Bold Decision Barometer (BDB) tilbyr fem trinn for å identifisere tidligere beslutninger. Selv om dette ikke kan garantere en god beslutning, kan det gi refleksjonsspørsmål som kan redusere noe av usikkerheten rundt beslutninger, slik at vi kan ta dem uansett.

1. Identifiser avgjørelsen.

Det første du må gjøre, er å identifisere hvilken beslutning du må ta. Hvis du for eksempel er administrerende direktør i et selskap der det er på tide med endringer, trenger du kanskje et team som kan forbedre en voksende organisasjon, og som har ferdigheter og kunnskap som det nåværende styret ikke har. Vil du da oppdatere og omorganisere styret – gruppen som faktisk kan gi deg sparken? Samtidig vil det å ikke handle ha negative konsekvenser for selskapets utvikling.

2. Identifiser dine tidligere dristige beslutninger.

Tenk på et tidligere valg der du var ekstra spent på resultatet. Hvilke beslutninger stod du overfor? Hvilke handlinger gjorde du i forbindelse med disse beslutningene?

3. Hvilke egenskaper/likheter er det mellom den dristige avgjørelsen du vurderer og dine tidligere beslutninger?

Å lete etter og forstå likheter lar oss oppdage mønstre som gir en følelse av orden. Dette gjør det også lettere å gjøre bedre antagelser slik at vi kan formulere hypoteser. Dette hjelper oss med å utvikle vår kritiske tenkning og problemløsende ferdigheter, i tillegg til at det familiære rundt det hele, styrker vår selvtillit til å ta nye eller dristige valg.

Se for eksempel for deg hvordan det å gjøre endringen i toppledelsen kan føre til noe kortsiktig ustabilitet, men på lang sikt vil det vise din villighet til å forbedre organisasjonens kultur. Er du villig til å pådra deg kortsiktig personlig og profesjonell ustabilitet i bytte for en langsiktig fordel for alle?

Les også: Tren hjernen din til bedre beslutninger - ledernytt.no

4. Kan attributter av dine tidligere dristige beslutninger hindre et godt resultat for din nåværende beslutning?

Når vi ser tilbake på en dristig beslutning vi var fornøyd med, kan vi ofte se det som en idyllisk og rosenrød prosess. Men det kan være veldig nyttig å gå tilbake til feiltrinnene du kanskje glattet over. Det kan hjelpe deg med å forstå hva som kan gå galt og forhindre at disse risikoene dukker opp igjen.

Les også: Vil du redusere sjansen for å ta feil beslutninger? - ledernytt.no

5. Bruk dine tidligere lærdommer til å ta din nåværende beslutning.

Ved å identifisere hva som fungerte bra i tidligere dristige beslutninger, og hva som ikke gjorde det, kan du "lære mens du går". Å se tilbake på fortiden er ingen garanti for suksess, men det kan minne deg om når, hvorfor og hvordan du har gjort modige valg – og dermed hindre deg i å gjøre de samme feilene på nytt.

Les ogsåSkap mennesker som tør å ta beslutninger - ledernytt.no

Tekst: Redaksjon - LederNytt  Foto: Istock.com  Kilde: hbr.org