Det primære verktøyet vi bruker for å vurdere talenter, er jobbintervju. Den typiske intervjuprosessen er et spørsmål- og svar-format, der spørsmål stilles til kandidaten, som for eksempel «Fortell oss om bakgrunnen din.» «Hvorfor vil du jobbe for oss?» Men denne intervjuprosessen får ikke frem en av de viktigste ferdighetene du bør se etter, nemlig kritisk tenkning. Kritisk tenkende folk søker informasjon fra ulike kilder, vurderer troverdigheten og bestemmer dens relevans og sannhet. Dette er noe annet enn å kjenne til analytiske verktøy og metoder. 

Kritisk tenkning krever at kandidaten er nøye og gjør en logisk analyse av fakta før vedkommende kommer til en avgjørelse. Men hvordan identifiserer du disse personene? 

Omvendt intervju

Omvendt intervju er en alternativ metode for å avdekke en kandidats iboende styrker, foretrukne måter å jobbe på og hvordan de tenker. Intervjuet vil vise kandidatens tanke- og beslutningsprosess og indikere om kandidaten viser lederegenskaper.

Omvendt intervju handler om mer enn å la kandidaten stille deg åpne spørsmål som «Hvordan er bedriftskulturen?» eller «Hvordan er det å jobbe for selskapet?» Den som intervjuer, kommer med et forretningsscenario og en forståelse av relevant informasjon.

Intervjuobjektet kan bruke fire typer spørsmål:

  • Saklige spørsmål: Spørsmål som har enkle svar basert på fakta.
  • Konvergente spørsmål: Lukkede spørsmål med begrensede svar. Har vanligvis ett riktig svar.
  • Divergerende spørsmål: Åpne spørsmål som oppmuntrer til mange svar. Disse spørsmålene er et middel for å analysere en situasjon eller et problem, og stimulere kreativ tanke.
  • Evaluerende spørsmål: Spørsmål som krever tenkning på dypere nivåer. Spørsmålene kan være åpne eller lukkede. De fremkaller analyse på flere nivåer og fra ulike perspektiver for å komme frem til ny informasjon eller konklusjoner.

Ved hjelp av et omvendt intervju kan du evaluere kandidatens logikk og lidenskap for rollen basert på spørsmålene deres. Er spørsmålene overflødige eller logiske? Er spørsmålene generelle eller spesifikke? Stiller de ikke bare saklige eller konvergente spørsmål, men også divergerende og evaluerende spørsmål? Dykker kandidaten dypt og går tilbake til et emne fra ulike vinkler? Er spørsmålene forankret i konteksten av problemet? Når de stiller deg spørsmål, vil du kunne avgjøre om de aktivt lytter ved at de justerer spørsmålene sine i sanntid, samt er nysgjerrige og utforskende.

En dyktig intervjuer skaper en samarbeidsdialog for å fremkalle ny læring gjennom en rekke spørsmål i tillegg til å engasjere den andre personen. Spørsmålene bør føre til slutninger og sammenhenger, og åpne opp synspunkter som ikke er åpenbare. Denne utforskningstankegangen oppmuntrer til prøving og gjentakelse, der resultatet kan bli helt ny kunnskap.

Les også: Rekrutteringsveileder fra A-Å

Tekst: Cecilie Hammernes  Foto: Istock.com  Kilde: hbr.org