Denne høsten har trenden eksplodert på sosiale medier som TikTok. Quiet quitting, eller å slutte i stillhet, går ut på at arbeidstaker kun gjør det som minimum er forventet av dem på jobb, og ikke noe ekstra. Ofte manifesterer det seg i at den ansatte ikke deltar aktivt i møter, nekter å jobbe overtid og ikke tar på seg lederroller eller ekstra ansvar. Det samsvarer også med at hver tredje bedrift i Europa sliter med å engasjere ansatte.  

I Europa er gjennomsnittet for «quiet quitting» noe høyere enn hva det er her til lands (26%), men vi følger tett på (22%). Det viser en ny undersøkelse fra SD Worx. 16 011 ansatte og 4 833 arbeidsgivere fra 16 land har svart på undersøkelsen, og den er representativ for Norge.   

– Dette handler ikke om at arbeidstakeren ikke skal få betalt for jobben som gjøres, eller at man skal måtte ta på seg mer ansvar enn det som forventes. I stedet er det et symptom på at kulturen på arbeidsplassen ikke er inkluderende nok, eller at man ikke aktivt setter pris på sine ansatte. Med andre ord noe jeg ville tatt alvorlig hvis jeg var blant ledelsen, forteller Paul Robbins, People Manager hos SD Worx.   

Henter ansatte utenfra – kan føre til manglende engasjement 

Halvparten av norske ledere gjør ikke tilstrekkelig med tiltak for å utvikle kompetanse i organisasjonen sin. Like mange er negative til intern mobilitet og foretrekker ikke å delegere egne ansatte til andre avdelinger.  

Tilsvarende (48%) foretrekker da også å ansette utenfor egen organisasjon når de er på utkikk etter nye talenter og ferdigheter. Her ligger Norge på Europatoppen, sammen med Frankrike, ifølge undersøkelsen.   

– Å ansette eksternt kan bringe frem nye ideer og er ikke noe galt i seg selv, men organisasjoner risikerer å overse allerede ansattes potensial, uttaler Robbins. Han påpeker at det å søke kompetanse internt ikke bare kan lette på utfordringen med å besette åpne stillinger, men viser også ansatte at det finnes vekstmuligheter og utvikling i selskapet.   

4 av 10 ansatte svarer at de er usikre på hvilke karrieresteg de kan ta, eller hva som skal til for å oppnå en forfremmelse i selskapet de jobber for. Denne usikkerheten kan være årsak til at 2 av 3 ikke ser etter nye jobbmuligheter i sin nåværende organisasjon, og hvorfor det å beholde ansatte fortsatt er en utfordring for hver tredje arbeidsgiver.  

 • Tiltak for å motvirke «quiet quitting»

  "Quiet quitting" er et fenomen der ansatte begrenser innsatsen på jobb og ikke går utover sine jobbplikter. Her er noen tiltak som kan hjelpe til med å motvirke "quiet quitting":

  Gjenoppbygg den psykologiske kontrakten med ansatte: En psykologisk kontrakt inneholder de uskrevne forventningene og forpliktelsene som ansatte og arbeidsgivere har til hverandre. Når ansatte føler at arbeidsgiverne ikke oppfyller sin del av avtalen, kan du ende opp med "quiet quitting".

  Implementer robuste engasjementsstrategier: Ledere bør fokusere på å implementere robuste engasjementsstrategier. Regelmessige innsjekkinger, både formelle og uformelle, gir muligheter til å vurdere medarbeidertilfredshet, adressere bekymringer og gi konstruktiv tilbakemelding.

  Finn motivatorer og invester i korrigerende tiltak: "Quiet quitting" kan bekjempes ved å finne motivatorer og investere i korrigerende tiltak.

  Skap et arbeidsmiljø der ansatte ønsker å engasjere seg: Effektive måter ledere kan skape et arbeidsmiljø der ansatte ønsker å engasjere seg.

  Husk at det er viktig å være oppmerksom på ansattes atferd for å oppdage "quiet quitting" tidlig.

  Kilde: saasbpm.com

Å oppdage "quiet quitting" tidlig kan være utfordrende, men det er noen tegn du kan se etter

 • Reduksjon i en ansattes vanlige arbeidsproduksjon.
 • Lavere bidrag til teamprosjekter.
 • Mangel på deltakelse på møter.
 • Ikke å snakke opp i møter eller konsekvent holde webkameraer slått av.
 • En ukarakteristisk mangel på initiativ.
 • Redusert interaksjon med kolleger.
 • Viser ingen entusiasme under teammøter.
 • Deltar ikke i pulsmålinger.
 • Venter på å bli bedt om å gjøre oppgaver vs viser initiativ.
 • Ingen interesse i å sosialisere med kolleger.

Det er viktig å merke seg at disse tegnene ikke nødvendigvis betyr at en ansatt er i ferd med å "quiet quit". De kan også være tegn på andre problemer, som for eksempel personlige problemer eller utbrenthet. Derfor er det viktig å ha en åpen dialog med ansatte for å forstå deres situasjon bedre.

Kilde: Zenefits.com

 • Om undersøkelsen   

  SD Worx samlet inn data fra 16 europeiske land: Østerrike, Belgia, Kroatia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Norge, Nederland, Polen, Spania, Sverige, Sveits og Storbritannia. Totalt 16.011 ansatte og 4.833 arbeidsgivere svarte på spørsmål fra SD Worx. Undersøkelsen er representativ for Norge.   

Kilde: pressemelding